Příspěvek konference

Vyhledávání nebo nalezení informací

Autor

Vilém Sklenák, Vysoká škola ekonomická v Praze - Fakulta informatiky a statistiky - Katedra informačního a znalostního inženýrství

Materiály ke stažení

Plný text Prezentace

Abstrakt

Information retrieval, information search a information find – je to totéž? Jak je to z pohledu uživatele? Jaký je vliv vyhledávacích strojů, jako je třeba Google?

Profesní informace o autorovi

Docent a současně vedoucí katedry informačního a znalostního inženýrství na VŠE v Praze. Dlouhodobě se zajímá o problémy vyhledávání informací a elektronické zpracování dokumentů. Je garantem předmětů určených jak pro obor Informatika, tak předmětů zaměřených pro ostatní obory studia na VŠE.

Autor monografie „Data, informace, znalosti a Internet“ vydané v roce 2001 v naklada­telství C.H.Beck. Spolupracuje s Centrem informačních a knihovnických služeb VŠE při rozvoji automatizace knihovnických procesů a zavádění nových technologií. Spravuje databázi publikační činnosti pracovníků VŠE a je garantem dodávek do databáze RIV za VŠE.


Organizátoři

Albertina icome Praha
VŠE

Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

Ikaros

INCAD

LibRa

banner