Příspěvek konference

Informační zdroj pro evaluaci - od bibliografické databáze k institucionálnímu repozitáři

Autor

Jana Doleželová, Knihovna Akademie věd České republiky, Praha

Spoluautoři

Zdeňka Chmelařová, Knihovna Akademie věd České republiky, Praha

Materiály ke stažení

Plný text Prezentace

Abstrakt

Institucionální repozitář Akademie věd ČR vznikl na základě Politiky otevřeného přístupu v AV ČR, kterou její vedení schválilo 4. 9. 2010. Knihovna Akademie věd ČR dostala za úkol zajistit uložení publikačních výstupů v elektronické formě v repozitáři a v případě, že to vydavatel umožňuje, také zpřístupnění veřejnosti. Repozitář vznikl jako nadstavba systému ASEP, který Akademie věd používá k evidenci výsledků výzkumu pracovišť AV ČR. Bibliografické záznamy publikačních výsledků a výsledků aplikovaného výzkumu pracovníků ústavů Akademie věd České republiky jsou v této databázi uloženy již od roku 1993. Koordinátorem sběru dat a garantem vývoje celého systému je Knihovna Akademie věd. Systém sběru dat, struktura dat a možnosti zveřejnění a vyhledání výsledků v průběhu téměř 20 let zaznamenaly značné změny nejen díky vývoji IT technologií, ale i v důsledku vývoje pohledu na otevřený přístup k informacím. Data ASEP jsou uložena v knihovním systému ARL. Od 2. 1. 2012 se z databáze ASEP stal institucionální repozitář Akademie věd. Ke všem bibliografickým záznamům, které jsou uloženy v databázi, je možno uložit plný text dokumentu. U každého plného textu je nastavena forma zveřejnění, která je prověřena, aby nedošlo k porušení autorských práv (veřejně přístupné, nepřístupné). Příspěvek popisuje důvod vzniku, hledání vhodného systému, právní čistoty a konečné workflow institucionálního repozitáře AV ČR. Akademie věd má 54 ústavů, na začátku roku 2012 podepsalo s KNAV smlouvu o ukládání plných textů do repozitáře 26 ústavů.

Profesní informace o autorovi

Autorky příspěvku pracují v Knihovně Akademie věd a od roku 2002 koordinují sběr bibliografických záznamů o publikačních a aplikovaných výsledcích ústavů AV ČR. Spravují databázi ASEP, která je uložena v knihovním systému ARL a zajišťují vývoj celého systému od tvorby záznamů až po jejich zveřejnění v on-line katalogu. Pořádají školení a semináře zpracovatelů ústavů a spravují webové stránky http://www.lib.cas.cz/asep/. Zásadně se podílely v roce 2009 na vzniku dynamických webových stránek Analytika ASEP – nástroje pro tvorbu analytických, statistických a grafických výstupů výsledků základního výzkumu v AV ČR. V roce 2011 se aktivně podílely na vytvoření workflow institucionálního repozitáře AV ČR, přeměně databáze ASEP v repozitář ASEP (2012).


Organizátoři

Albertina icome Praha
VŠE

Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

Ikaros

INCAD

LibRa

banner