Příspěvek konference

Ontologie a získávání znalostí v biomedicíně

Autor

Vendula Papíková, Akademie věd České republiky - Ústav informatiky - Oddělení medicínské informatiky, Praha

Materiály ke stažení

Poster

Abstrakt

Textový dokument je převažujícím způ­sobem sdělování informací mezi vědci. Objem vědecké literatury ros­te tak rychle, že je obtížné najít a zpravovat obrov­ské množství pu­blikovaných informací. Nástroje pro efektivní a inteligentní do­bývání informa­cí z elektronických tex­tových databá­zí se vyvíjejí v poslední době ve všech oblastech výzkumu včetně biomedicíny. Tato práce shrnuje hlav­ní principy fungování nástrojů pro analýzu textu a ukazuje na klíčovou úlohu biomedicínských on­tologií pro automatizovanou extrakci informací, vytváření hypo­téz a získává­ní znalostí. Jsou uvedeny a stručně popsány příklady vybraných aplikací.

Profesní informace o autorovi

MUDr. Vendula Papíková, PhD., vystudovala 1. LF UK v Praze, v roce 1996 získala atestaci I. st. v oboru vnitřní lékařství a v roce 2000 atestaci I. st. z klinické biochemie. V roce 2009 obhájila dizertační práci v oboru Informační věda. Pracovala jako lékařka na několika klinických pracovištích a jako odborná asistentka na 2. Ústavu lékařské chemie a biochemie (nyní Ústav biochemie a experimentální onkologie) 1. LF UK v Praze. V letech 1997 – 1999 působila ve farmaceutické firmě Ferring – Léčiva jako poradce pro bezpečnost léků a poradce pro vědecké lékařské informace. V roce 2001 absolvovala krátkodobý studijní pobyt na vybraných univerzitách USA se zaměřením na diagnostiku dědičných metabolických poruch a na problematiku medicíny založené na důkazech (EBM). Od roku 2006 do současnosti pracuje na Oddělení medicínské informatiky v Ústavu informatiky Akademie věd ČR, v.v.i.


Organizátoři

Albertina icome Praha
VŠE

Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

Ikaros

INCAD

LibRa

banner