Příspěvek konference

Aplikace nástroje 360 Counter pro vyhodnocování elektronických informačních zdrojů na Univerzitě Palackého v Olomouci

Autor

Ludmila Slezáková, Univerzita Palackého v Olomouci

Materiály ke stažení

Plný text Prezentace

Abstrakt

Univerzita Palackého v Olomouci má přístup asi k 130 odborným databázím, které jsou nezbytným zdrojem informací pro vědeckou a pedagogickou činnost. Statistické vyhodnocování těchto elektronických informačních zdrojů se po mnoho let provádělo ručně, na základě administrativního přístupu producenta. Vzhledem k počtu databází a různorodosti prostředí poskytovaných dat, bylo zpracovávání analýz jejich využívání časově náročné a celkově těžkopádné. V roce 2011 získala UP projekt FRVŠ na aplikaci online nástroje Serials Solutions 360 Counter, který slouží ke zpracování a analýze statistických dat. Vlastní realizace probíhala ve spolupráci s Clientským centrem Serials Solutions ve dvou fázích:

  1. nastavení parametrů pro UP a výběr požadovaných counter reportů
  2. harvesting a uploading dat

Nástroj 360 Counter uploaduje data získaná od producentů nebo je stahuje automaticky, pokud producent podporuje protokol SUSHI. Pokud producent formát counter nepodporuje, je potřeba vložit data ručně. Aplikace nástroje 360 Counter poskytuje Univerzitě Palackého exaktní výstupy, které měří využívání elektronických informačních zdrojů z různých hledisek. Např. přehled nejvyužívanějších časopisů, seřazení databází podle počtu nalogování (sessions) nebo počtu vyhledávání (searches), přehled nejvyužívanějších poskytovatelů (providerů) nebo platformy. Data lze exportovat nebo využívat různé typy grafů. Při dlouhodobém sledování statistických dat umožní 360 Counter kvalitní, rychlou analýzu využívání informačních zdrojů za delší časové období, a tím poskytne Univerzitě Palackého podklady pro významná manažerská rozhodnutí v této oblasti.

Profesní informace o autorovi

PhDr. Ludmila Slezáková po řadu let pracovala jako vedoucí knihovny Cyrilometodějské teologické fakulty. V roce 1997 se stala vedoucí oddělení služeb Ústřední knihovny Univerzity Palackého. Od r. 2001 do dneška vykonává funkci zástupkyně ředitelky knihovny a současně vedoucí bibliograficko-informačních služeb. Zajímá se o elektronické informační zdroje a o analýzy jejich využívání. V letech 2001, 2003 a 2008 zorganizovala rozsáhlé celouniverzitní ankety zaměřené na vyhodnocení práce s odbornými informacemi.


Organizátoři

Albertina icome Praha
VŠE

Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

Ikaros

INCAD

LibRa

banner