Příspěvek konference

Česká digitální knihovna a nástroje pro zajištění digitalizačních procesů

Autor

Martin Lhoták, Knihovna Akademie věd České republiky, Praha

Materiály ke stažení

Plný text Prezentace

Abstrakt

Cílem projektu je vytvoření České digitální knihovny, která bude agregátorem digitálních knihoven provozovaných v České republice. Bude sloužit jako jednotné rozhraní pro koncové uživatele i jako poskytovatel dat pro mezinárodní projekty, např. pro projekt evropské digitální knihovny Europeana. Bude také významným zdrojem digitálních dat a jedním z hlavních pilířů potřebných pro zajištění centralizovaných služeb v rámci České republiky definovaných v Koncepci rozvoje knihoven ČR na léta 2011 – 2015. V rámci projektu bude realizován vývoj volně dostupných nástrojů pro podporu digitalizačních procesů, které zahrnují zpracování, evidenci, sledování workflow, archivaci a zpřístupnění digitálních dokumentů paměťových institucí, zejména knihoven. Cílem je podpořit těmito nástroji zvýšení počtu dokumentů dostupných v České digitální knihovně.

Profesní informace o autorovi

Ing. Martin Lhoták je od roku 2007 ředitelem Knihovny Akademie věd ČR, předtím v této knihovně téměř 10 let působil jako vedoucí oddělení IT. Jeho specializací je zejména vývoj a administrace informačních systémů pro zajištění informační infrastruktury pro výzkum a vývoj. V projektech se zaměřuje zejména na vytváření, zpřístupňování a archivaci digitálních dokumentů. Mezi výstupy jeho projektů patří například systém Kramerius a RegistrDigita­lizace.cz.


Organizátoři

Albertina icome Praha
VŠE

Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

Ikaros

INCAD

LibRa

banner