Příspěvek konference

Politika EU v oblasti „Open Access“ – výzvy, přínosy

Autor

Jindra Planková, Slezská univerzita v Opavě – Ústav informatiky

Materiály ke stažení

Plný text Prezentace

Abstrakt

Internet a informační technologie určují od konce 20. století způsob komunikace. Jako alternativní cesta k tradičnímu modelu publikování se začal ve vyspělých zemích světa prosazovat otevřený přístup k informacím, který zásadním způsobem změnil komunikační zvyklosti vědeckého světa. Také Evropská komise se nechala inspirovat současnými trendy v oblasti OA a přiklání se k názorům, že výsledky výzkumu mají být volně dostupné, pokud jsou financovány z peněz daňových poplatníků. Na základě dané skutečnosti byl v srpnu 2008 zahájen pilotní projekt otevřeného přístupu k recenzovaným vědeckým článkům z oblasti výzkumu. Příspěvek se bude zabývat hlavními principy informační politiky EU v oblasti OA, shrne přínosy, výzvy a potenciál pro rozvoj vědy a výzkumu v České republice.

Profesní informace o autorovi

PhDr. Jindra Planková, Ph.D. se narodila v r. 1973 ve Vítkově. Absolvovala magisterské studium na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze. V roce 2007 obhájila na ÚISK FF UK rigorózní práci a v roce 2008 dokončila doktorandské studium oboru „Informační věda“ na ÚISK FF UK. Pět let působila v Ústřední knihovně FPF Slezské univerzity v Opavě, na úseku knihovnických a informačních služeb (MVS, MMVS, DDS). Od r. 2003 pracuje jako odborná asistentka na Ústavu informatiky, FPF Slezské univerzity v Opavě. K jejím profesionálním zájmům patří služby dodávání dokumentů a EDD, moderní informační služby, otevřený přístup k informacím, speciální informační zdroje a systémy, digitální knihovny a elektronické archivy a jejich služby. Je členkou SKIP ČR, členkou odborné skupiny pro rozvoj počítačové gramotnosti při České společnosti pro kybernetiku a informatiku a členkou České informační společnosti.


Organizátoři

Albertina icome Praha
VŠE

Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

Ikaros

INCAD

LibRa

banner