Příspěvek konference

Jak využít metody data miningu v knihovně: příklad Univerzitní knihovny Slezské univerzity

Autor

Anna Janíková, Slezská univerzita v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta / Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta

Materiály ke stažení

Poster

Abstrakt

Knihovny jsou ve své podstatě úložišti dat našeho kulturního dědictví. A obsah je uložen fyzicky na regálech s knihami. Ovšem aby knihovna efektivně fungovala, musí vznikat také elektronický odraz jejích činností v automatizovaném systému knihovny a nejen tam. Tyto informace jsou uloženy a dále se vrší bez možnosti s nimi pracovat jiným způsobem, než přidávat nové a nové záznamy. Tento článek se zabývá možnostmi využití sofistikovaných analýz, které se provádí nad daty, v tomto případě nad daty knihovny, a které by nám mohly přinést potenciálně zajímavé informace. Možnosti využití jsou jak při vytváření modelu uživatele, který je v naší knihovně nejčastější, zvyšování efektivnosti knihovních procesů, evaluaci atd. Jednou z metod data miningu, je vizualizace dat. Na příkladu Univerzitní knihovny Slezské univerzity si ukážeme, jak by vypadala využitelnost knihovních dat metodami vizualizace.

Profesní informace o autorovi

Anna Janíková v roce 2008 absolvovala studijní obor Informační a knihovnická studia na Ústavu informatiky Slezské univerzity v Opavě a získala titul magistr. Poté nastoupila na stejném pracovišti jako asistent. Od té doby zde působí jako pedagog a vědecký pracovník. Na Oddělení informační vědy Ústavu informatiky se zabývá tématy data mining v knihovnách, management projektů, informační služby knihoven, informační a komunikační technologie. Od roku 2008 je studentkou doktorského studia na Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Tématem její dizertace je využití data miningu v knihovnách.


Organizátoři

Albertina icome Praha
VŠE

Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

Ikaros

INCAD

LibRa

banner