Příspěvek konference

Informační zdroje pro VaV na Slezské univerzitě v Opavě

Autor

Jiřina Kudelová, Slezská univerzita v Opavě - Univerzitní knihovna

Spoluautoři

Jindra Planková, Slezská univerzita v Opavě – Ústav informatiky

Materiály ke stažení

Plný text Prezentace

Abstrakt

Aktivní využívání elektronických informačních zdrojů a jejich propagace je jedním ze základních prvků informační činnosti Univerzitní knihovny Slezské univerzity v Opavě. Na aktivní využívání se zaměřuje řada předmětů vyučovaných v různých studijních programech realizovaných na SU v Opavě. Příspěvek má za cíl analyzovat a sumarizovat stav pokrytí a využití dostupných elektronických informačních zdrojů pro rozvoj VaV, a také shrnout přínosy pro výuku a vzdělávání ve vybraných studijních oblastech.

Profesní informace o autorovi

Mgr. Jiřina Kudelová absolvovala bakalářské i magisterské studium oboru informační a knihovnická studia na Slezské univerzitě v Opavě. Celý aktivní život pracuje v oboru knihovnictví, jako odborný knihovník. V současnosti je vedoucí Univerzitní knihovny SU v Opavě – pracoviště Opava. Profesní zájmy jsou informační výchova, EIZ a předmětová katalogizace.


Organizátoři

Albertina icome Praha
VŠE

Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

Ikaros

INCAD

LibRa

banner