Příspěvek konference

Akvizice elektronických informačních zdrojů v rámci OP VaVpI – Výzva 4.3: Výsledky a praktické zkušenosti

Autor

Iva Prochásková, Univerzita Pardubice

Materiály ke stažení

Plný text Prezentace

Abstrakt

Příspěvek podává celkový informativní přehled o konsorciálních EIZ financovaných v rámci výzvy včetně alokovaných finančních prostředků. Krátce shrnuje východiska pro zpracování projektových žádostí, upozorňuje na problémy a omezení, s nimiž se uchazeči při zpracování žádostí museli vyrovnat. Shrnuje výsledky hodnotící fáze. Na příkladu projektu Chemické elektronické zdroje pro VaV dokumentuje způsob výběru EIZ a partnerů projektu, proces hodnocení projektové žádosti a negociace po přijetí projektové žádosti k financování. Zabývá se také strategii vyjednávání o cenách EIZ. Popisuje problémy spojené s nutností splnit při nákupu EIZ požadavky Zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

Profesní informace o autorovi

Iva Prochásková pracuje jako je vedoucí Univerzitní knihovny Univerzity Pardubice od roku 1992. Dobře zná vysokoškolské prostředí a informační potřeby akademický pracovníků a studentů. V posledních patnácti letech se intenzívně věnuje elektronickým informačním zdrojům a jejich využívání s cílem zajistit optimální informační infrastrukturu pro výzkum a vzdělávání. Byla řešitelkou a členkou realizačních týmů řady projektů v této oblasti. V současné době je odborným koordinátorem projektu Chemické elektronické informační zdroje pro VaV. Dlouhodobě pracuje v Asociaci knihoven vysokých škol ČR, od roku 2008 zastává funkci předsedkyně výkonného výboru.


Organizátoři

Albertina icome Praha
VŠE

Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

INCAD
Inflow
LibRa

banner