Příspěvek konference

Knihovní systém Evergreen s otevřeným zdrojovým kódem v Česku: Zkušenosti po roce a půl provozu

Autor

Eva Cerniňáková, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Materiály ke stažení

Plný text Poster Prezentace

Abstrakt

Evergreen je moderní knihovní software s otevřeným zdrojovým kódem pod licencí GNU GPL. Evergreen vznikl v roce 2006 a nyní je používán cca 800 knihovnami nebo konsorcii v severní Americe i jinde ve světě. Od r. 2008 je rozvíjena také česká lokalizace. Na podzim roku 2011 byl Evergreen nasazen do provozu v Knihovně Jabok, kde je používán pro všechny standardní činnosti knihovny (výpůjční protokol, OPAC, katalogizace, akvizice). Nabízí také další funkce, (např. modul pro rezervaci vybavení, funkce pro tvorbu průzkumů, platby kartami, offline rozhraní dětský OPAC aj.). Během používání v Knihovně Jabok bylo nutné řešit některé dílčí problémy, vyplývající z především z chyb v české lokalizace (postupně odstraňovaných), nebo z absence zkušeností s tímto softwarem. Lze však konstatovat, že implementace knihovního systém Evergreen v Knihovně Jabok byla dobrou volbou s velkým potenciálem pro tuto knihovnu i další knihovny. V lednu 2013 česká komunita Evergreenu zprovoznila český dokumentační portál Evergreen Dokuwiki.

Profesní informace o autorovi

Mgr. Eva Cerniňáková absolvovala Magisterské studium informační vědy a knihovnictví v Ústavu informačních studií a knihovnictví na FF UK v Praze. V současné době pracuje jako vedoucí knihovny na Jaboku – Vyšší odborné škole sociálně pedagogické a teologické, kde zároveň působí jako systémový knihovník a podílí se na informačním vzdělávání. Od roku 2009 spolupracuje na překladech a testování české lokalizace knihovního systému s otevřeným zdrojovým kódem Evergreen, věnuje se také problematice služeb knihoven osobám se specifickými potřebami.


Organizátoři

Albertina icome Praha
VŠE

Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

INCAD
Inflow
LibRa

banner