Příspěvek konference

“Máte to?” - Summon jako základní vyhledávací nástroj Národní technické knihovny

Autor

Milan Janíček, Národní technická knihovna

Materiály ke stažení

Plný text Prezentace

Abstrakt

Fondy zpřístupňované dnešními knihovnami už často přesahují množství postihnutelné klasickým katalogem. K fyzickým dokumentům se přidává obrovská masa licencovaných i nelicencovaných elektronických zdrojů, lokální dokumenty institucí v elektronické formě, výstupy digitalizace apod.

Pouhé “zpřístupnění” navíc už dnešním (a zítřejším) uživatelům nestačí, pokud poskytované dokumenty nejsou také snadno nalezitelné. Národní technická knihovna dbá o to, aby její zákazníci dokázali její fondy co nejlépe využít – a to ideálně kdykoli, odkudkoli a s vynaložením co nejmenšho úsilí. I proto patří mezi první české instituce, které do portfólia svých služeb zařadily vyhledávač fungující na principu agregovaného indexu – konkrétně Summon od firmy SerialsSolutions.

V příspěvku budou popsána jak nejdůležitější východiska řešení, tak konkrétní zkušenosti knihovny s implementací a provozem vyhledávače.

Profesní informace o autorovi

Milan Janíček studoval Informatiku na Fakultě informatiky MU v Brně a Znalostní technologie na FIS VŠE v Praze. Od roku 2007 pracuje v Národní technické knihovně (dříve Státní technická knihovna) v Praze jako správce link serveru SFX a proxy serveru pro vzdálený přístup EZproxy. Mimo jiné se podílel i na výběru a implementaci jednotného vyhledávače.


Organizátoři

Albertina icome Praha
VŠE

Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

INCAD
Inflow
LibRa

banner