Příspěvek konference

Za málo peněz hodně muziky aneb co se děje v oblasti zvukových dokumentů u nás i v zahraničí

Autor

Filip Šír, Národní muzeum

Spoluautoři

Iva Horová, Národní technická knihovna a Helena Novotná, Masarykova univerzita - KISK

Materiály ke stažení

Foto přednášejícího / Picture Plný text Prezentace

Abstrakt

Příspěvek chce poukázat na národní úrovni do nedávna zcela opomíjenou oblast komplexní péče o zvukové dokumenty. Za poslední dva roky se v této oblasti mnohé událo, přestože problematika dosud stále nemá reálné zakotvení a potřebnou institucionální podporu.

Stále jde o aktivity nadšenců a dobrovolníků. Nově je sice i tento okruh podchycen ve Státní kulturní politice 2015–2020, ale jeho finanční zajištění dosud není vyřešeno.

Prezentace komentuje všechny nezbytné stránky aktivit a procesů: od sdružování zainteresovaných institucí a odborníků po nalezení společné řeči a zdrojů financování, k průzkumům existujících sbírek, ke katalogizaci a zavádění metadatových standardů, k publikování a šíření znalostí a k edukační činnosti, k diskografiím, k vytváření a šíření nástrojů a metodik.

Všechny tyto kroky napomáhají koncepčně řešit proces digitalizace, zpřístupňování a uchování zvukových nahrávek pro budoucí generace.

Tímto příspěvkem chceme poukázat na posun, kterého jsme dosud i bez velkých projektů a dotací v ČR dosáhli.

Profesní informace o autorovi

Autor se zabývá problematikou zvukových dokumentů od roku 2012 a usiluje o její koncepční uchopení na národní úrovni.

Je spoluautorem portálu Virtuální národní fonotéka, Koncepce ochrany, digitalizace a zpřístupňování zvukových dokumentů a Metodiky pro digitalizaci gramofonových desek. Aktivně problematiku prezentuje a publikuje o ni.


Organizátoři


Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální partneři

Ikaros
ITlib
KNIHOVNA - knihovnická revue
Knihovna plus

banner