Příspěvek konference

Informační predátoři a jiná řešení

Autor

Jindra Planková, Slezská univerzita v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta - Ústav informatiky

Materiály ke stažení

Foto přednášejícího / Picture Plný text Prezentace

Abstrakt

Otevřený přístup k publikovaným vědeckým výsledkům představuje důležitý prvek zlepšování cesty odborných informací k uživatelům. V posledních několika letech se stal neodmyslitelnou součástí vědecké komunikace a došlo také ke značnému nárůstu povědomí o jeho základních principech, možnostech, cílech i nástrojích publikování.

V českém informačním prostředí již byla prezentována řada záležitostí a diskutovány problémové oblasti otevřeného přístupu, které svědčí nejen o zájmu, ale i aktuálnosti problematiky. V této souvislosti se mohou otázky otevřeného přístupu zdát prosté, ovšem kromě zřejmých přínosů se ukazuje i řada aktuálních otázek.

Příspěvek se zabývá specifikací nakladatelských přístupů k otevřenému přístupu, zejména otázkou vzniku a masivního rozšiřování predátorských vydavatelů a predátorských časopisů. Na základě kvantitativní analýzy vybraných predátorských časopisů bude poukázáno na negativní prvky a rozsah současného vytváření monopolu v nakladatelské oblasti.

Smyslem práce je upozornit české autory na negativa vznikající monopolizace a redukování myšlenky otevřeného přístupu. Cílem je apelovat na zavedení potřebných preventivních opatření, zmírňující rizika zneužití funkčnosti, již existujícího systému otevřeného přístupu v ČR.

Profesní informace o autorovi

PhDr. Jindra Planková, Ph.D. se narodila v r. 1973 ve Vítkově. Absolvovala magisterské studium na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze. V roce 2007 obhájila na ÚISK FF UK rigorózní práci a v roce 2008 dokončila doktorandské studium oboru „Informační věda“ na ÚISK FF UK.

Pět let působila v Ústřední knihovně FPF Slezské univerzity v Opavě, na úseku knihovnických a informačních služeb (MVS, MMVS, DDS). Od r. 2003 pracuje jako odborná asistentka na Ústavu informatiky, FPF Slezské univerzity v Opavě.

K jejím profesionálním zájmům patří služby dodávání dokumentů a EDD, moderní informační služby, otevřený přístup k informacím, speciální informační zdroje a systémy, digitální knihovny a elektronické archivy a jejich služby.

Je členkou SKIP ČR, členkou odborné skupiny pro rozvoj počítačové gramotnosti při České společnosti pro kybernetiku a informatiku a členkou České informační společnosti.


Organizátoři


Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální partneři

Ikaros
ITlib
KNIHOVNA - knihovnická revue
Knihovna plus

banner