Příspěvek konference

Nehledejte, vyhledávání si Vás najde

Autor

Vilém Sklenák, Vysoká škola ekonomická v Praze - Fakulta informatiky a statistiky - Katedra informačního a znalostního inženýrství

Materiály ke stažení

Foto přednášejícího / Picture Prezentace

Abstrakt

Jak může využití umělé inteligence zlepšit výsledky vyhledávání v prostředí webu? Vývoj vyhledávačů se v současnosti odehrává spíše „pod povrchem“. Cílem různých zdokonalení jsou lepší a přesnější výsledky. Jedním z inspirativních zdrojů jsou techniky umělé inteligence, algoritmy strojového učení, odvozování pomocí neuronových sítí apod. V kombinaci s určitými vzorci chování lidí to pak může vyústit v doporučování něčeho, co jsem aktivně nehledal, ale přesto to může být vysoce relevantní…

Profesní informace o autorovi

Docent a současně vedoucí katedry informačního a znalostního inženýrství na VŠE v Praze. Dlouhodobě se zajímá o problémy vyhledávání informací a elektronické zpracování dokumentů.

Je garantem předmětů určených jak pro obor Informatika, tak předmětů zaměřených pro ostatní obory studia na VŠE.

Autor monografie „Data, informace, znalosti a Internet“ vydané v roce 2001 v naklada­telství C.H.Beck. Spolupracuje s Centrem informačních a knihovnických služeb VŠE při rozvoji automatizace knihovnických procesů a zavádění nových technologií.

Spravuje databázi publikační činnosti pracovníků VŠE a je garantem dodávek do databáze RIV za VŠE.


Organizátoři


Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální partneři

Ikaros
ITlib
KNIHOVNA - knihovnická revue
Knihovna plus

banner