Příspěvek konference

CzechELib - rok první

Autor

Eva Dibuszová, Národní technická knihovna

Spoluautoři

Martin Svoboda, Jiří Jirát, Jan Pokorný / Národní technická knihovna - CzechELib

Materiály ke stažení

Foto přednášejícího / Picture Prezentace

Abstrakt

Příspěvek seznamuje knihovníky a informační pracovníky aktuálním stavem, záměry a výhledem projektu Národního centra pro elektronické informační zdroje – CzechELib, který je financován z OP VVV.

Profesní informace o autorovi

Eva Dibuszová

Absolventka VŠCHT Praha obor anorganická chemie, Ph.D. v oboru Řízení a ekonomika podniku. Po kariéře odborné redaktorky chemické redakce v SNTL Praha byla v r. 1993 vyzvána k návratu na školu a k založení vydavatelství VŠCHT Praha.

Rovněž na výzvu vedení školy vybudovala v r. 2012 Centrum informačních služeb, jehož součástí je vydavatelství, informační IT podpora školy a chemTK, což je ústřední knihovna VŠCHT Praha integrovaná s Národní technickou knihovnou (NTK) a následně i s knihovnou ÚOCHB AV ČR.

Je spoluautorkou projektu Národního centra pro elektronické informační zdroje (IPS OP VVV – CzechElib) zahájeného 1. 1. 2017. V současnosti je ředitelkou projektu CzechELib v rámci NTK.


Organizátoři


Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální partneři

ITlib
KNIHOVNA - knihovnická revue
Knihovna plus

banner