Příspěvek konference

Výzkumná data na Univerzitě Karlově

Autor

Adéla Jarolímková, Univerzita Karlova - Filozofická fakulta - Ústav informačních studií a knihovnictví

Spoluautoři

Barbora Drobíková, Martin Souček / Univerzita Karlova - Filozofická fakulta - Ústav informačních studií a knihovnictví

Materiály ke stažení

Foto přednášejícího / Picture Plný text Prezentace

Abstrakt

Správa a sdílení výzkumných dat jsou jedním z témat, kterým se akademické knihovny nově zabývají v rámci podpory vědy. Praxe v České republice však dosud nebyla dostatečně zmapována. Příspěvek shrnuje základní výsledky dotazníkového šetření, které proběhlo počátkem tohoto roku na Univerzitě Karlově v rámci mezinárodní srovnávací studie zaměřené na výzkumná data.

Cílem výzkumu bylo zjistit, jaká data vědci při svém výzkumu využívají a vytvářejí, zda data sdílejí nebo jsou ochotni sdílet, do jaké míry jsou obeznámeni s principy managementu výzkumných dat, a to v různých vědních oborech. Dotazník byl původně vytvořen pro pilotní studii ve Velké Británii, Francii a Turecku, následně byl využit ve více než patnácti dalších zemích včetně České republiky.

V rámci Univerzity Karlovy bylo získáno celkem 1434 kompletních dotazníků. Výsledky ukazují, že většina respondentů svá data nějakým způsobem sdílí, byť ne otevřeně (zcela otevřený přístup ke svým datům poskytuje pouze 14% respondentů), nicméně téměř polovina má obavy z problémů, které mohou v souvislosti se sdílením dat vzniknout, zejména z možnosti zneužití či chybné interpretace dat. Ačkoliv jsou respondenti obeznámeni se základními koncepty z oblasti managementu dat, jako jsou metadata, DOI, personální identifikátory aj., pro své stávající projekty nemají plán managementu dat a nejsou si jisti, zda takový plán je užitečný. Značná nejistota panuje také v oblasti institucionálních doporučení týkajících se managementu dat. Celkově z výsledků i připojených komentářů vyplývá, že tato oblast je pro vědce důležitá, avšak na institucionální úrovni zatím nedořešená.

Profesní informace o autorovi

Adéla Jarolímková, odborná asistentka Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK, zabývá se především vyhledáváním informací a odbornými informacemi pro medicínu a související obory.


Organizátoři


Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální partneři

ITlib
KNIHOVNA - knihovnická revue
Knihovna plus

banner