Příspěvek konference

Quo vadis, vyhledávání?

Autor

Vilém Sklenák, Vysoká škola ekonomická v Praze - Fakulta informatiky a statistiky - Katedra informačního a znalostního inženýrství

Materiály ke stažení

Foto přednášejícího / Picture Prezentace

Abstrakt

Může v možnostech vyhledávacích nástrojů uživatele ještě něco překvapit, nebo jsme již jen v zajetí zaběhané rutiny? Jsou na dohled nějaké zajímavé novinky? Mají šanci kontextové vyhledávání, digitální asistenti či větší důraz na mobilní vyhledávání?

Profesní informace o autorovi

Docent a současně vedoucí katedry informačního a znalostního inženýrství na VŠE v Praze. Dlouhodobě se zajímá o problémy vyhledávání informací a elektronické zpracování dokumentů.

Je garantem předmětů určených jak pro obor Informatika, tak předmětů zaměřených pro ostatní obory studia na VŠE.

Autor monografie „Data, informace, znalosti a Internet“ vydané v roce 2001 v naklada­telství C.H.Beck. Spolupracuje s Centrem informačních a knihovnických služeb VŠE při rozvoji automatizace knihovnických procesů a zavádění nových technologií.

Spravuje databázi publikační činnosti pracovníků VŠE a je garantem dodávek do databáze RIV za VŠE.


Organizátoři


Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální partneři

ITlib
KNIHOVNA - knihovnická revue
Knihovna plus

banner