INFORUM logo - návrat na homepage O konferenci Program Sponzoři Výstava Ceny INFORUM
Fotoforum Anketa Výbor Archiv Přihláška

Principy, aktéři, modely, postupy a technologie v systémech elektronických disertací

Sekce: Přechod od klasických k elektronickým médiím: možnosti koexistence a hranice využívání
 
Autor: Eva Bratková, Ústav informačních studií a knihovnictví, Univerzita Karlova v Praze 
 
Plný text (PDF)
 
Abstrakt: Příspěvek je přehledem základních problémových otázek týkajících se systémů pro tvorbu, zpracování, ukládání, dlouhodobé uchovávání a rozšiřování disertačních a jiných akademických kvalifikačních prací v elektronické formě. Vychází z analýzy a hodnocení zkušeností získaných z provozu těchto systémů v zahraničí za posledních 7-8 let. Charakterizovány jsou cíle i jednotliví aktéři těchto systémů (autoři, univerzitní funkcionáři a učitelé, knihovníci, počítačoví odborníci a popřípadě i knihovnické organizace a státní orgány) a jejich role v životním cyklu elektronické disertace. Porovnávány jsou různé modely existujících nebo připravovaných systémů na mezinárodní, národní nebo lokální úrovni. Konfrontován je způsob volného a komerčního elektronického publikování disertací. Podrobněji jsou diskutovány postupy tvorby, předkládání či odevzdávání a obhajoby elektronických disertací včetně procesů přípravy a podpory autorů, řešení autorských a jiných práv a legislativní rámce systémů. Příspěvek charakterizuje také stávající i perspektivní modely vyhledávání informací z digitálních knihoven elektronických disertací (např. ze systému NDLTD aj.), jež jsou ve značné míře závislé na formátech samotných elektronických disertací i formátech metadat. Zdůrazněny jsou výhody formátů pro dlouhodobé uchovávání elektronických disertací založených na SGML/XML. Cílem tohoto sdělení je připravit východiska pro vytváření systémů elektronických disertací v ČR.
 
O autoru: Odborná asistentka Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze. K jejím profesionálním zájmům patří bibliografické systémy a služby, identifikace a jejich popis informačních zdrojů, elektronické informační zdroje, jejich formáty a metadata, vyhledávání informací a digitální knihovny/archivy a jejich služby.
 

Další příspěvky v této sekci:

Zpět na program konference

 

AiP logo Copyright © 2002-2003 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované ochranné známky. 
Všechna práva vyhrazena. Připomínky oceníme na adrese .
Aktualizováno 30.07.2003

Grafický design 
Logo STUDIO aha!

Zpracování datDigital Art Studio