Program

Přehled příspěvků podle jmen autorů

E-learning a nové informační technologie v lékařských knihovnách
Koordinátor: Eva Lesenková,  Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha
Kdy a kde: 25. 5. 2006, 8:30 - 12:30, Posluchárna D

Oborová knihovna výukových objektů v lékařství - kooperace vysokých škol v oblasti standardizace multimediálních zdrojů

Autor: Jitka Feberová,  Univerzita Karlova v Praze - 2.lékařská fakulta

Spoluautoři: Pavel Kasal, Jan Polášek, Pavel Krbec

Plné texty

Soubor PDF  Soubor PDF 

Abstrakt

Příspěvek popisuje tvorbu digitální knihovny pro oblast lékařství, která vzniká v rámci projektu Spolupráce univerzit při efektivní tvorbě a využívání vzdělávacích zdrojů. V rámci tohoto programu jsou vytvářeny digitální knihovny výukových objektů pro jednotlivé obory, které jsou popisovány pomocí standardu SCORM (Sharable Courseware Object Reference Model). Tento standard umožňuje jejich sdílení mezi různými LMS (Learning Management System) systémy. Pro oblast lékařství bude použita, ve spolupráci s Ústavem výpočetní techniky, knihovna Digitool.

O autorovi

Odborná asistentka Ústavu lékařské informatiky 2.LF UK. Od roku 2004 Ph.D. program (biofyzika-informatika) Univerzita Karlova v Praze, 1980 - 1986 Pediatrická fakulta UK v Praze


Ostatní příspěvky v sekci:

Nový model pro získávání elektronických knih pro využití v rámci Virtual Learning Environment

Autor: David Ball, Bournemouth University, Velká Británie


Vytváření institucionálního repozitáře literatury pro biomedicínu publikované italskými výzkumníky

Autor: Elisabetta Poltronieri, Istituto Superiore di Sanità, Itálie

Spoluautoři: Moreno CURTI / IRCCS Policlinico S.Matteo, Pavia, Italy, Roberto RICCI / Centro di Riferimento Oncologico, Aviano, Italy, Paolo ROAZZI / Istituto Superiore di Sanità, Roma, Italy, Albina RUMEO / Istituto Superiore di Sanità, Roma, Italy, Ivana TRUCCOLO / Centro di Riferimento Oncologico, Aviano, Italy


BMJ Publishing Group se představuje

Autor: Helen Barraclough, BMJ Publishing Group, Velká Británie

Spoluautoři: Julie Halfacre / BMJ Publishing Group


ClinicalRecource@Ovid

Autor: Vincent Maessen, Ovid Technologies, Německo


Transformace Vědecké lékařské knihovny IKEM

Autor: Vladimír Rous, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha


Novinky z ProQuestu: zdroje pro medicínu MyiLibrary a Evidence Matters

Autor: Marika Janoušková, ProQuest Information and Learning, Velká Británie


Dokumentační služba projektu Medigrid : dokumentování sémantiky lékařských dat

Autor: Adéla Jarolímková, CESNET, z.s.p.o., Praha

Spoluautoři: Petr Lesný / FN Motol Praha, Kryštof Slabý / FN Motol Praha, Jan Vejvalka / FN Motol Praha, Tomáš Holeček / Fakulta humanitních studií UK


Zkušenosti s tvorbou e-learningových výukových materiálů

Autor: Olga Tomoszková, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Spoluautoři: Milena Menzlová / Ostravská univerzita - Zdravotně sociální fakulta


Zpět na program