Program

Přehled příspěvků podle jmen autorů

Zahájení konference: Budoucnost vyhledávání vědeckých informací
Koordinátor: Vladimír Karen,  Albertina icome Praha s.r.o.
Kdy a kde: 23. 5. 2006, 11:00 - 13:00, Nová aula

Úvodní příspěvek

Autor: Vladimír Karen,  Albertina icome Praha s.r.o.

Plné texty

Soubor PDF  Soubor PDF 

Abstrakt

V letošním roce oslavíme 15 let aktivit společnosti Albertina icome Praha s.r.o. a 10 let Albertina icome Bratislava s.r.o., proto jsme se rozhodli seznámit účastníky konference se supertajným projektem, který již 15 let rozvíjíme na objednávku jedné nejmenované světové velmoci. Jedná se o Projekt OMIKRON Delta/Kappa, založený na využití elektromagnetických vln vznikajících v důsledku špatných zpráv a pomluv.

O autorovi

Vladimír Karen (nar. 1963) nastoupil po ukončení studií na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze v roce 1988 do Gramofonových závodů Loděnice, kde pracoval nejprve jako směnový vedoucí kontroly v poloprovozní výrobě CD a poté se jako směnový vedoucí premasteringu účastnil instalace a zavádění výroby ve studiu CD provozu. Během svého dalšího působení se zevrubně seznámil s technologií PC a v letech 1990-91 se aktivně účastnil zavádění výroby CD-ROM a vydání prvních československých CD-ROM disků.

V roce 1991 se stává jedním ze zakládajících společníků ICOME s.r.o., společnosti zaměřené na zavedení technologie CD-ROM na československý trh. ICOME s.r.o. se stala jedním z prvních propagátorů, distributorů a vydavatelů CD-ROM a souvisejících technologií u nás. Po transformaci ve společnost Albertina icome Praha s.r.o. v roce 1995 se stal jejím obchodním ředitelem. Dnes je výkonným ředitelem a jednatelem této společnosti.


Ostatní příspěvky v sekci:

Zahájení konference

Autor: Hana Machková, prorektorka pro zahraniční vztahy a public relations, Vysoká škola ekonomická v Praze


Komunikace ve vědě: evoluce nebo změna přístupu?

Autor: Allan Foster, Informační konzultant, Velká Británie


Integrace informačních zdrojů pro potřeby různých skupin uživatelů

Autor: Lothar Nunnenmacher, Charité - Universitätsmedizin Berlin, Německo


Na čem stojí budoucnost?

Autor: Boris Škandera, Informetal, zájmové sdružení, Dobrá

Spoluautoři: Miluše Fukalová / Mittal Steel Ostrava a.s., Blanka Polochová / VÚHŽ a.s.


Zpět na program