13. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Detaily příspěvku konference

Prezentace posterů

Koordinátor: Jakub Petřík, Albertina icome Praha s.r.o.

Kdy a kde: 22. 5. 2007, 15.45 - 17.30, Posluchárna D

E-learningové kurzy katalogizace

Autor: Edita Lichtenbergová, Národní knihovna České republiky, Praha

Spoluautoři:

Jaroslava Svobodová, Hana Kubalová / Národní knihovna České republiky

Abstrakt:

Příspěvek přináší informace o obsahu e-learningových kurzů katalogizace a o zkušenostech z jejich půlročního provozu. Kurzy katalogizace se v posledních letech v průzkumech pravidelně umísťují na prvních místech žebříčků požadovaných vzdělávacích akcí. Pracovníci v knihovnách se obměňují, katalogizační pravidla a formáty jsou aktualizovány, požadavky na standardní obsah záznamů se zpřísňují. Proto byly s podporou programu VISK 2 vytvořeny lektorským týmem NK ČR první e-learningové kurzy katalogizace. Tyto kurzy mají umožnit kvalitní, finančně nenáročné a časově úsporné zaškolení katalogizátorů. Důležité je rovněž jejich využití jako cesty, jak jednotně aplikovat katalogizační politiku a tím přispět ke zvýšení kvality databází a katalogů (včetně souborných) i k usnadnění zpřístupnění dokumentů čtenářům a přebírání záznamů mezi knihovnami. Kurzy mají podobu asynchronního online e-learningu. V rámci vytvořených kurzů byla účastníkům nabídnuta možnost:

  • plnohodnotného studia (s možností získání osvědčení a doplňující praxe v NK)
  • prohlížení kurzu a studium materiálů dle momentální potřeby
  • využití materiálů v regionálních aj. kurzech.

O autorovi:

Edita Lichtenbergová pracuje v Národní knihovně České republiky. Zabývá se katalogizační politikou a její implementací do české knihovnické praxe. V této oblasti je konzultantem a přispívá do odborných časopisů. Od počátku devadesátých let se věnovala implementaci bibliografických formátů. Od roku 1999 vede Odbor zpracování fondů NK ČR a je předsedkyní Rady pro katalogizační politiku. Od poloviny devadesátých let je členkou týmu lektorů NK ČR a školí adepty i budoucí školitele katalogizace. V roce 2006 se podílela na projektu zameřeném na přípravu e-learningových kurzů katalogizace.


Ostatní příspěvky v sekci

Využívání elektronických informačních zdrojů v oblasti přírodních věd z projektu 1N04186 – sázka na školení a semináře.

Autor: Alena Balvínová, Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta, Praha

Spoluautoři:

Jan Soukup / Univerzita Karlova - Přirodovědecká fakulta, Radka Lukášová / Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta

Zpřístupňování eVŠKP : co je nového v ČR

Autor: Iva Horová, Knihovna Akademie múzických umění v Praze

Elektronické informační zdroje v litevských akademických knihovnách

Autor: Zibute Petrauskiene, Vilnius University, Litva

ALADIN: Dokumentační a informační síť pro vzdělávání dospělých

Autor: Heike vom Orde, Bavarian Broadcasting Corporation, Německo

Spoluautoři:

Lisa Krolak / UNESCO Institute for Lifelong Learning

CSA Library School Programme RefWorks v ČR

Autor: Eva Marvanová, Národní knihovna České republiky, Praha

Analýza českých časopisů z oblasti přírodních věd v databázi Web of Science

Autor: Věra Kroftová, Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o., Agrotest fyto, s.r.o.

Vztah mezi přístupem k elektronickým službám v Srbsku a indexací článků srbských autorů ve Web of Science

Autor: Stela Filipi Matutinovic, University Library Svetozar Markovic, Srbsko

Spoluautoři:

Biljana Kosanovic / National Library of Serbia

Funkčná informačná gramotnosť pedagogických zamestnancov

Autor: Miroslava Jakubeková, Metodicko-pedagogické centrum v Trenčíne

SAML a XACML jako nová cesta pro přesný Identity management

Autor: Dagmar Brechlerová, Ústav informatiky Akademie věd ČR v.v.i., Praha

SEEDI - digitalizační iniciativa zemí jihovýchodní Evropy

Autor: Milena Dobreva, Bulgarian Academy of Sciences - Institute of Mathematics and Informatics, Bulharsko

Spoluautoři:

Zoran Ognjanović / Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Nikola Ikonomov / Institute for Bulgarian Language

Software pro archivaci webu

Autor: Petr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně

Spoluautoři:

Lukáš Matějka, Adam Brokeš / Moravská zemská knihovna v Brně

Studijní obor pro vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků

Autor: Beáta Sedláčková, Slezská univerzita v Opavě

Spoluautoři:

 

Aspekty managementu kvality ve vzdělávání v informační vědě a knihovnictví

Autor: Baiba Holma, University of Latvia, Lotyšsko

Spoluautoři:

Daina Pakalna / University of Latvia

MediGrid jako odborná publikace

Autor: Adéla Jarolímková, CESNET, z.s.p.o., Praha

Spoluautoři:

Petr Lesný, Jan Vejvalka, Kryštof Slabý, Marek Turnovec / Fakultní nemocnice v Motole

Nové možnosti vyhledávání vědeckých lékařských informací

Autor: Vendula Papíková, Centrum biomedicínské informatiky, Ústav informatiky Akademie věd ČR, v.v.i., Praha

Spoluautoři:

Richard Papík / Univerzita Karlova v Praze - Ústav informačních studií a knihovnictví