14. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Informace pro účastníky

Konference INFORUM, jejíž čtrnáctý ročník se uskuteční 28. až 30. května 2008 na Vysoké škole ekonomické v Praze, je zaměřena na elektronické informační zdroje a jejich profesionální využívání ve vědě, výzkumu, vzdělávání a podnikání a jako taková je ojedinělou akcí svého druhu v celé střední a východní Evropě.

Je určena pro pracovníky odborných a veřejných knihoven, manažery, vědecké a výzkumné pracovníky, lékaře, vysokoškolské učitele, specialisty v oblasti ICT, pracovníky veřejné správy, studenty a další zájemce o tuto problematiku.

Od roku 2003 INFORUM rozšířilo své dosavadní teritoriální zaměření na Českou republiku a Slovensko také na ostatní země střední a východní Evropy.

Důležité termíny

leden 2008Zveřejnění Call for Papers (přihlášky odborných a komerčních příspěvků)
21. 2. 2008Uzávěrka Call for Papers
29. 2. 2008Uzávěrka nominací na Ceny Inforum
10. 3. 2008Vyrozumění autorům přihlášených příspěvků
březen 2008Zveřejnění přihlášek pro účastníky
7. 4. 2008Termín pro ranní ptáčata - přihláška + odeslání účastnického poplatku
30. 4. 2008 Přednášející - doručení plných textů
30. 4. 2008 Možnost stornovat přihlášku
7. 5. 2008 Uzávěrka přihlášek pro účastníky + odeslání účastnického poplatku
27. 5. 2008Workshopy
28. 5. 2008Zahájení doprovodné výstavy 10hod
28. 5. 2008Zahájení konference 10:30hod
29. 5. 2008Společenský večer
30. 5. 2008Ukončení konference

Aktuální přehled registračních poplatků naleznete zde.

Registrace účastníků na místě

Zaregistrovat se bude možné u registračního pultu na VŠE ve středu 28.5. od 9.00 do 17.00, v dalších dnech od 8.00 do 17.00.

Organizační informace

Způsob platby
Každý z účastníků obdrží na základě registrace Výzvu k úhradě na zadanou e-mailovou adresu. Po zaplacení uvedené částky bude zaslán daňový doklad (faktura).
Účastnický poplatek uhraďte bankovním převodem, ve výjimečných případech je možné na základě dohody uhradit částku hotově v sídle AiP, není ovšem možné platbu provést hotově nebo kreditní kartou až na místě.

Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s., Jugoslávská 29, 120 00 Praha 2, č. účtu.: 5127725001/2700
Variabilní symbol = uveden na Výzvě k úhradě
IBAN: CZ7327000000005127725001
SWIFT: BACXCZPP

Veškeré bankovní poplatky hradí Odběratel-plátce (účastník).

Vrácení konferenčního poplatku
V případě odřeknutí účasti písemnou formou nejpozději do 30. 4. 2008 bude uhrazená částka vrácena po odečtení 25% stornopoplatku. Po 1. 5. 2008 nelze uplatnit žádost o vrácení zaplacené částky, ale je možné nahlásit jméno náhradníka.

Stravování
Obědy jsou zajišťovány ve studentské menze VŠE. Nezapomeňte, prosím, na své přihlášce uvést, zda máte zájem o vegetariánskou stravu.

Kromě nabídky stravování v menze VŠE mají účastníci možnost se stravovat individuálně v restauraci, která se nachází v Rajské budově (nově přistavěná část VŠE), případně v restauracích v blízkosti VŠE.

Internet, šatna
Během konference jsou účastníkům ve foyer k dispozici počítače SUN s připojením na Internet.

Vysoká škola ekonomická poskytne účastníkům konference bezdrátové připojení k internetu (WiFi). Přihlašovací jméno a heslo na vyžádání u registrace. Váš notebook musí být vybaven WiFi kartou.

Šatna bude pro účastníky konference bezplatně fungovat každý den od 8.00 do 18.00.

Ubytování

Nabídku ubytování hledejte nejlépe v sekci Ubytování.

Účastníci ze Slovenska
Informační stránku pro slovenské účastníky týkající se dopravy a ubytování nalezenete na této stránce.

Další informace

Další informace ke konferenci vám rádi poskytneme na adrese:
Albertina icome Praha s.r.o.
Štěpánská 16
110 00 Praha 1
tel.: 222 231 212
fax: 222 231 313
přihlášky na konferenci:Irena Mikešová
organizační záležitosti, přednášející, postery, společenské akce,vystavovatelé a sponzoři, workshopy, www stránky:Andrea Kutnarová