14. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Detaily příspěvku konference

E-zdroje v e-learningu a e-learning v e-zdrojích

Koordinátor: Eva Lesenková, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha

Kdy a kde: 28. 5. 2008, 14.00 - 15.40, Posluchárna D

Výuka práce s elektronickými informačními zdroji v e-learningovém kurzu

Autor: Jitka Feberová, Univerzita Karlova - Ústav výpočetní techniky, Praha

Spoluautoři:

Jan Polášek / Pavel Kasal / Martin Feber, Univerzita Karlova v Praze

Plné texty

Abstrakt:

V rámci výuky lékařské informatiky na 2.lékařské fakultě UK je vyučována práce s elektronickými informačními zdroji pro medicínu prostřednictvím e-Learningového kurzu. Jedná se jak o volně dostupné informační zdroje, tak i informační zdroje, které poskytuje pomocí vzdáleného přístupu např. Národní lékařská knihovna (za poplatek pro držitele průkazky NLK) a Univerzita Karlova (bez poplatku pro držitele průkazu studenta UK). Jelikož tato tématika je zajímavá i pro postgraduální studenty a studenty celoživotního vzdělávání, kurz by mohl být, s ohledem na možnosti, které e-Learning přináší (možnost studovat kdykoliv a odkukoliv), používán i v plně distanční formě.

O autorovi:

Vystudovala Pediatrickou (dnešní 2.LF) Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1993 pracuje jako odborný asistent na Ústavu lékařské informatiky 2.LF Univerzity Karlovy a od roku 2006 také na Ústavu výpočetní techniky Univerzity Karlovy jako zástupce vedoucího oddělení výukových systémů a speciálních technologií.

Ostatní příspěvky v sekci

Změny formy informačních zdrojů pro zkušené uživatele ICT

Autor: David Ball, Bournemouth University, Velká Británie

Spoluautoři:

Jill Beard / Barbara Newland, Bournemouth University, United Kingdom

Rozšíření elektronických zdrojů do vysokoškolských poslucháren

Autor: Rick Spiegel, Knovel Corporation, USA

Jak postavit e-kurz práce s informacemi

Autor: Petra Šedinová, Masarykova univerzita - Pedagogická fakulta, Brno

Spoluautoři:

Silvie Kořínková Presová, Masarykova Univerzita - Filozofická fakulta, Brno