Detaily příspěvku konference

Přístup k elektronickým informačním zdrojům a jejich využívání v elektronickém vzdělávání

Koordinátor: Eva Lesenková, Národní lékařská knihovna, Praha

Kdy a kde: 29. 5. 2009, 8.45 - 11.35, Posluchárna D

E-learningové kurzy informační výchovy pro studenty přírodních věd a lékařství na Masarykově univerzitě

Autor: Jiří Kratochvíl, Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu, Brno

Spoluautoři:

Věra Anthová, Masarykova univerzita - Ústřední knihovna Přírodovědecké fakulty, Brno

Plné texty

Abstrakt:

Kurzy informační výchovy jsou vyučovány od roku 2005 na Přírodovědecké a Lékařské fakultě Masarykovy univerzity a jsou určeny studentům všech studijních programů uvedených fakult. Kurzy jsou vedeny zaměstnanci knihovny, kteří seznamují studenty s možnostmi získávání a zpracování vědeckých informacích – hlavními tématy jsou souborné katalogy v ČR, práce s elektronickými informačními zdroji (základní multioborové a oborové databáze), tvorba bibliografických citací, práce s referenčním manažerem a hodnocením vědecké činnosti. Vzhledem k narůstajícímu zájmu o předmět se knihovníci rozhodli v roce 2007 o další vedení kurzu formou e-learningu. Od listopadu 2007 do srpna 2008 připravovali podklady pro vytvoření multimediálních pomůcek, které byly importovány do Informačního systému Masarykovy univerzity, v němž je kompletní podpora e-learningových aplikací (tématické členění kurzu, vystavení studijních materiálů, testy, hodnocení, kompletní studentská a učitelská agenda). V příspěvku je představena geneze Informační výchovy s důrazem na předání zkušeností z přípravy a vedení e-learningového kurzu v Informačním systému Masarykovy univerzity.

O autorovi:

Vystudoval Pedagogickou fakultu MU (obor český jazyk a literatura - základy společenských věd), v letech 2005-2007 pracoval v Ústřední knihovně PřF MU, odkud v r. 2007 přešel do Knihovny univerzitního kampusu MU. Od r. 2005 se podílí na informačním vzdělávání studentů PřF, od r. 2007 i studentů LF. Je spoluautorem elektronické publikace Průvodce lektronickými databázemi LF a PřF MU.


Ostatní příspěvky v sekci

Informační výuka VŠ studentů a pedagogů

Autor: Jiří Potáček, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

MEFANET - spolupráce lékařských fakult ČR a SR

Autor: Jitka Feberová, Univerzita Karlova v Praze - Ústav výpočetní techniky

Spoluautoři:

Daniel Schwarz, Ladislav Dušek, Masarykova univerzita v Brně - Institut biostatistiky a analýz / Stanislav Štípek, Univerzita Karlova v Praze - I. ústav lékařské chemie a biochemie 1. LF / Čestmír Štuka, Univerzita Karlova v Praze - Oddělení výpočetní techniky 1. LF / Jan Polášek, Univerzita Karlova v Praze - Ústav výpočetní techniky

Pragensia v knihovně a ve škole (Spolupráce MKP a Přírodní školy)

Autor: Eva Měřínská, Městská knihovna v Praze

Bez vyhledávacího pole

Autor: Pavel Kocourek, INCAD, spol. s r.o., Praha