Detaily příspěvku konference

Přístup k elektronickým informačním zdrojům a jejich využívání v elektronickém vzdělávání

Koordinátor: Eva Lesenková, Národní lékařská knihovna, Praha

Kdy a kde: 29. 5. 2009, 8.45 - 11.35, Posluchárna D

Informační výuka VŠ studentů a pedagogů

Autor: Jiří Potáček, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Plné texty

Abstrakt:

Vysokoškolští studenti i pedagogové jsou již většinou počítačově gramotní. Na odpovídající úrovni však není jejich informační gramotnost a znalosti způsobů, metod a forem přístupu k široce nabízeným e-zdrojům. Institut celoživotního vzdělávání na MZLU v Brně zabezpečuje tuto výuku jak v řádném, tak i kombinovaném studiu a má již více jak 15 let zkušenosti s informační výukou pedagogů, na kterou bude od r. 2009 navazovat projekt podpořený ESF v OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Jeho významnou součástí v rámci interní univerzity je využívání e-zdrojů pro podporu výuky.

O autorovi:

V letech 1990 – 2006 byl vedoucím Ústavu vědecko-pedagogických informací a služeb, nyní akademický pracovník na Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Je absolventem VUT v Brně, vědeckou aspiranturu získal na VŠE v Praze. Pracoval jako vedoucí pracovník výpočetních středisek a vedoucí útvaru informačních a řídících systémů v PVT Brno, ČKD Blansko a Nábytkářském průmyslu Brno. Byl úspěšným řešitelem několika státních úkolů a grantových projektů. Na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě modernizoval knihovnické služby, zavedl automatizaci a vybudoval moderní informační centrum. Vyučuje a publikuje v oblasti informačních a komunikačních technologií a řeší projekty ESF.


Ostatní příspěvky v sekci

E-learningové kurzy informační výchovy pro studenty přírodních věd a lékařství na Masarykově univerzitě

Autor: Jiří Kratochvíl, Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu, Brno

Spoluautoři:

Věra Anthová, Masarykova univerzita - Ústřední knihovna Přírodovědecké fakulty, Brno

MEFANET - spolupráce lékařských fakult ČR a SR

Autor: Jitka Feberová, Univerzita Karlova v Praze - Ústav výpočetní techniky

Spoluautoři:

Daniel Schwarz, Ladislav Dušek, Masarykova univerzita v Brně - Institut biostatistiky a analýz / Stanislav Štípek, Univerzita Karlova v Praze - I. ústav lékařské chemie a biochemie 1. LF / Čestmír Štuka, Univerzita Karlova v Praze - Oddělení výpočetní techniky 1. LF / Jan Polášek, Univerzita Karlova v Praze - Ústav výpočetní techniky

Pragensia v knihovně a ve škole (Spolupráce MKP a Přírodní školy)

Autor: Eva Měřínská, Městská knihovna v Praze

Bez vyhledávacího pole

Autor: Pavel Kocourek, INCAD, spol. s r.o., Praha