Aktuální novinky

Možnost přihlásit příspěvek prodloužena!

Uzávěrka přihlášek příspěvků byla posunuta na neděli (včetně) 8. března 2015. Neváhejte a zaregistrujte svůj příspěvek prostřednictvím online formuláře!

Zvaní přednášející

I tento rok se na konferenci setkáte s významnými osobnostmi z oboru knihovnictví a informační vědy – pozvání zatím přijali Michael Levine-Clark z University of Denver Libraries a Lyn Robinson z City University London. Na další jméno se můžete těšit již brzy. Kromě odborných přednášek připravujeme i tradiční doprovodné workshopy.

Možnosti prezentace a sponzoringu

Prezentujte svou firmu na konferenci INFORUM 2015. Zviditelněte se na doprovodné výstavě nebo přidejte své materiály do konferenčního portfolia. Kompletní nabídku najdete na stránce možností prezentace a sponzoringu.


Zvaní přednášející

Michael Levine-Clark

Michael Levine-Clark
University of Denver Libraries, Spojené státy americké

Michael Levine-Clark působí jako proděkan pro odbornou komunikaci a služby sbírek v knihovnách University of Denver. Je jedním z editorů čtvrtého vydání Encyclopedia of Library and Information Sciences. Pravidelně píše a přednáší o strategiích pro rozvoj fondů akademických knihoven, mezi něž patří využívání elektronických knih, nové akviziční modely řízené poptávkou a implementace discovery nástrojů.

Lyn Robinson

Lyn Robinson
City University London, Velká Británie

Lyn Robinson má v oboru knihovnických a informačních věd již 25 let zkušeností – s prací, studiem i výukou. V odborných kruzích je známá jako ředitelka Library School na City University v Londýně (Twitter), a spoluautorka nejprodávanější studentské učebnice „Introduction to Information Science“. Je také autorkou mnoha konferenčních příspěvků a populární řečnicí na konferencích, workshopech a seminářích. Jako badatelka se zabývá teorií informace, oborovými hranicemi knihovní a informační vědy, navrhuje studijní plány a studuje lidské informační chování, zejména v takových oblastech jako je sféra fanoušků kultovních filmů a knih nebo moderní marketing trendů zvaný coolhunting. Je asistentkou šéfredaktorky časopisu Alexandria, ve volném čase píše pro svůj blog http://thelynxiblog.com. Žije v Londýně a zajímá se o umění, design a digitální kulturu.


Organizátoři

Albertina icome Praha
VŠE

Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

Ikaros
Inflow
KNIHOVNA - knihovnická revue
Knihovna plus