Partneři konference

Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Albertina icome Praha s.r.o. (zal. 1991) patří k nejvýznamnějším distributorům elektronických informačních zdrojů (EIZ) v České republice. Nabídka AiP, která pokrývá v podstatě všechny obory a typy informací (odborné časopisy a knihy, patenty, ochranné známky, zpravodajství, marketingové studie, identifikační údaje o firmách, encyklopedie, multimediální kolekce, atd.), aktuálně zahrnuje více než 2100 bibliogra­fických, faktografických a plnotextových online přístupných zdrojů.

Jsou určeny pro univerzity, Akademii věd ČR, nemocnice, veřejné knihovny, vládní organizace i komerční firmy. Partnery AiP jsou nejvýznamnější světoví vydavatelé EIZ (např. Wolters Kluwer, ProQuest, OUP, Wiley, OECD, Knovel aj.). Na Slovensku působí dceřiná společnost AiP – Albertina icome Bratislava.

Sponzor Infomejdanu

IOP Publishing

IOP Publishing nabízí publikace, jejichž prostřednictvím jsou po celém světě distribuovány informace ze špičkového vědeckého výzkumu. Od založení se tato společnost velice rychle rozrostla a stala se jedním z předních mezinárodních vydavatelů STM. Má celosvětový dosah a sídla ve Philadelphii, Washingtonu DC, Mexico City, Mnichově, Moskvě, Petrohradu, Wroclawi, Pekingu, Tokiu a také v britském Bristolu a Londýně.
IOPscience je elektronická platforma IOP Publishing, která poskytuje přístup k více než stotřicetileté historii špičkového vědeckého výzkumu a obsahuje více než 350 000 článků datovaných od roku 1874 až do současnosti. IOPscience nabízí autorům zajímavou možnost publikovat výsledky své práce a zároveň se zviditelnit a získat prestiž ve vědecké komunitě.

Sponzoři

Wolters Kluwer

Wolters Kluwer poskytuje informace a služby profesionálům ve zdravotnictví, a pomáhá jim při důležitých rozhodováních týkajících se péče o pacienty, výsledků a medicínských objevů. Kliničtí lékaři během své kariéry v průběhu zaučování, výzkumu i praxe spoléhají na naše informační nástroje a softwarová řešení. Ovid z jednoho místa zpřístupňuje světově uznávané recenzované časopisy, knižní publikace, databáze a další zdroje a služby. Platformu Ovid využívají lékaři, knihovníci, vědci a studenti, kterým pomáhá rozhodovat o péči o pacienta, podporovat výzkum za účelem zlepšení praxe, a přicházet s novými objevy. Ovid zpřístupňuje ucelené portfolio světově uznávaných recenzovaných zdrojů pro klinickou praxi, medicínu, ošetřovatelství a příbuzné obory.

Další vystavující společnosti - české a slovenské

AiP Beroun

AiP Beroun s.r.o., dceřiná společnost Albertina icome Praha s.r.o., podniká v oblasti digitalizace a zpřístupnění infromací on-line. Ve svých projektech AiP Beroun s.r.o. spolupracuje s mnoha českými a evropskými paměťovými institucemi. Provozuje špičkové digitalizační pracoviště pro šetrné skenování vzácných rukopisů a starých tisků, obrazů, plakátů, map.

Vyvíjí a spravuje digitální knihovnu Manuscriptorium, informační zdroj, který mimo jiné agreguje EUROPEANA, nebo firmy EBSCO, Summon a další.

Jednou z důležitých aktivit společnosti je účast v projektech EU. Působila jako technický koordinátor evropského agregačního projektu ENRICH. V současné době je technickým koordinátorem projektu ETNOFOLK.

AiP Beroun nabízí svým partnerům řešení pro prezentaci jejich dat (nejen výsledků digitalizačních projektů) – GULLIVER.

AiP Safe

AiP Safe s.r.o. je sesterská společnost AiP, která se specializuje na vývoj DMS a ECM řešení, postavených na systému SAFE, která pomáhají organizacím s efektivní správou, bezpečným dlouhodobým uložením a zpřístupněním podnikových dokumentů a obsahu.

Cosmotron Bohemia, s.r.o.

Cosmotron, firma založená v r.1992, se specializuje na vývoj informačních systémů. Dynamičnost a růst firmy byl v roce 2008 potvrzen získáním certifikátu kvality ISO 9001. Hlavním produktem firmy je softwarový produkt s názvem Advanced Rapid Library, který je určen pro automatizaci a správu knihoven, muzeí, galerií, archivů a informačních středisek. Další oblast portfolia firmy tvoří identifikační systémy – čárové kódy a RFID technologie – pro využití v knihovnách. V rámci těchto oblastí jsou poskytovány poradenské a analytické služby, instalace, implementace, stálá podpora a garance dalšího vývoje. K zákazníkům firmy patří instituce různého zaměření i velikosti. Součástí nabídky jsou také produkty pro ochranu knižního fondu a doplňkové služby z oblasti čárového kódu.

INCAD, a Search Technologies company

INCAD je předním poskytovatelem vyhledávacích aplikací a řešení v České republice. Specializujeme se na vyhledávací a analytická řešení a softwarový vývoj. Jsme součástí skupiny Search Technologies a máme za sebou více než 600 implementací vyhledávacích řešení pro zákazníky po celém světě.

Naše společnost je Microsoft GOLD-certified partner, Google premium partner a má uzavřena partnerství s Elastic, Cloudera a s dalšími technologickými firmami.

SUWECO

Suweco je jeden z největších středoevropských dodavatelů odborných informačních zdrojů všech typů a forem, od klasických tištěných knih a seriálů po elektronické informační zdroje zprostředkované institucionálně i v rámci konsorcií. Spravujeme a administrujeme největší česká a slovenská konsorcia na přístup ke špičkovým vědeckým informačním zdrojům.

Pomáháme pokrýt a zpřístupnit informační infrastrukturu vědy a výzkumu klíčovými odbornými informačními zdroji.

Další vystavující společnosti - zahraniční

AIP Publishing

AIP Publishing je nezisková dceřiná společnost American Institute of Physics (AIP). Posláním AIP Publishing je podpořit charitativní, vědecké a vzdělávací záměry AIP prostřednictvím vědecké publikační činnosti v oblasti fyzikálních a příbuzných věd. AIP Publishing vydává publikace jménem svým, jménem členských společností AIP a jménem dalších partnerů, s cílem aktivně podporovat jejich poslání. Portfolio AIP Publishing obsahuje 19 vysoce ceněných, recenzovaných časopisů, včetně stěžejních časopisů Applied Physics Letters, Journal of Applied Physics a The Journal of Chemical Physics, vedle toho vydává také AIP Conference Proceedings.

Alexander Street

Alexander Street Press je vydavatelem na mezinárodní scéně skvěle hodnocených online kolekcí zaměřených na vědecký výzkum, vzdělávání a výuku. Spojujeme video, audio a text napříč sociálními a humanitními vědami, s přesahem do dalších vědních oborů, nabízíme multimedicální zdroje v mnoha oborových kolekcích. Naše portfolio čítá více než 100 výběrových kolekcí, a také přibližně 40 000 videí se špičkovými online nástroji pro zlepšení výuky a vzdělanosti. Knihovnám nabízíme flexibilní modely pro akvizici těchto zdrojů, a to včetně specifických oborových kolekcí, jednotlivých streamovaných videí nebo DVD, a akvizici založenou na skutečném využití pro všechny streamované tituly.

Alexander Street Press aktuálně slouží více než 3 500 institucím ve více než 60 zemích. Kanceláře má v USA, Velké Británii a Asii.

GALE, A Cengage Learning Company

Cengage Learning je předním celosvětovým poskytovatelem inovativních řešení pro výuku, vzdělávání a výzkum na akademickém, profesním i knihovnickém trhu. Gale jako součást Cengage Learning slouží světovým informačním a vzdělávacím potřebám díky svému rozsáhlému, dynamickému obsahu, který využívají studenti a uživatelé v knihovnách, školách a na internetu.

Velkou popularitu získal díky své přesnosti, šíři a relevantním datům, která dokážou vyhovět všem typům informačních potřeb – od domácích úkolů přes otázky týkající se lidského zdraví až po obchodní profily – a to v mnoha různých formátech.

Pro více informací navštivte www.gale.cengage.co.uk/products a www.gale.cengage.co.uk.

McGraw-Hill Education

My v McGraw-Hill Education věříme, že náš přínos k lepší budoucnosti leží v aplikaci našich detailních znalostí procesu učení a vývoje mysli. U nás se nauka o učení setkává s uměním učit.

Naše portfolio zahrnuje digitální produkty jako jsou ALEKS, Access, LearnSmart a Connect, prosazujeme digitalizaci a personifikaci vzdělávání a propagujeme dovednosti jako je spolupráce a kritické myšlení, a pomáháme tak připravit výuku a více zapojit studenty do výuky.

OECD

OECD vytváří mezinárodní platformu, na níž mohou orgány státní správy jednotlivých států sdílet své zkušenosti a hledat řešení společných problémů. Spolupracujeme s těmito úřady, abychom pochopili, co pohání hospodářské, sociální a environmentální změny. Měříme produktivitu a globální toky obchodu a investic. Data analyzujeme a porovnáváme za účelem predikce budoucích trendů. Vydali jsme celou řadu mezinárodních norem, od zemědělství a daňové problematiky až po normy pro bezpečnost chemických látek. Univerzálním jmenovatelem práce OECD je společný závazek vůči tržním ekonomikám, podpořený demokratickými institucemi a zaměřený na blaho všech občanů.

Oxford University Press

Oxford University Press ročně vydá přes 4 600 nových knih. Mnoho svých nejuznávanějších vědeckých a referenčních prací publikuje také online, včetně akademických a vědeckých časopisů, slovníků, encyklopedií, obecných referenčních materiálů a monografií v širokém spektru oborů.

Vydavatelství je součástí University of Oxford. Celosvětovým publikování přispívá k poslání univerzity v oblasti výzkumu, vzdělání a školství.

ProQuest

ProQuest spojuje lidi prostřednictvím prověřených, spolehlivých informací. Pro seriózní výzkum je samozřejmě důležitá i skutečnost, že nabízené produkty – dizertace, vládní a kulturní archivy, zpravodajství, historické kolekce a e-books – jsou vstupní branou do světa poznání. Technologie ProQuest slouží uživatelům v klíčových momentech výzkumu, a pomáhá jim vyhledávat, získávat, sdílet, vytvářet a spravovat informace.

Cloudové technologie nabízejí prostřednictvím společností ProQuest®, Bowker®, Dialog®, ebrary®, a EBL® flexibilní řešení pro knihovníky, studenty a výzkumné pracovníky, a také pozoruhodné výzkumné nástroje, mezi které patří vyhledávací služba nové generace Summon™, platforma pro spolupráci ProQuest RefWorks™, nástroj pro podporu výzkumu Pivot™ a platforma pro knihovnické služby Intota™.

SAGE

Vydavatelství SAGE v roce 1965 založila Sara Miller McCune ve snaze podpořit šíření užitečných znalostí a vzdělávání globální komunity. SAGE vydává časopisy, knihy a produkty pro knihovny z nejrůznějších oborů. Majoritním vlastníkem SAGE zůstává zakladatelka firmy, která zajistila, že firma zůstane natrvalo nezávislá.

Springer Nature

Springer Nature je jedním z předních světových odborných vydavatelů v oblasti globálního výzkumu a vzdělávání, který zastřešuje řadu respektovaných a důvěryhodných značek, které poskytují kvalitní obsah prostřednictvím řady inovativních produktů a služeb.

Springer Nature je největším vydavatelem knih na světě, vydavatelem světově nejvlivnějších časopisů, a průkopníkem v oblasti otevřeného výzkumu. Společnost Springer Nature vznikla v roce 2015 sloučením Nature Publishing Group, Palgrave Macmillan, Macmillan Education a Springer Science+Busines­s Media.

Thieme Publishing Group

Thieme Publishing Group je soukromá vydavatelská firma zaměřená na vědu a medicínu. Po 125 let jsou knihy a časopisy vydavatelství Thieme důležitým zdrojem pro vědce, lékaře, badatele a vyučující. Thieme nabízí 130 recenzovaných časopisů a více než 500 nových knižních publikací za rok. Všechny jsou dostupné také online a nabízí cenné informace ve formě eJournals, eBooks a EIZ z oblasti chemie (Science of Synthesis a Pharmaceutical Substances). S cílem demonstrovat obsah a funkčnost je ke všem zdrojům nabízen zkušební přístup zdarma.

Jinak příspívající partneři

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická (VŠE) v Praze je největší veřejnou vysokou školou ekonomickou v České republice. Člení se na 6 fakult, které zájemcům nabízejí široké spektrum studijních oborů v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském studijním programu.

5 fakult – Fakulta financí a účetnictví, Fakulta mezinárodních vztahů, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky a Národohospodářská fakulta – je umístěno v centru Prahy, Fakulta managementu působí v Jindřichově Hradci. Studium probíhá podle zásad Evropského systému převodu a akumulace kreditů (ECTS).


Organizátoři


Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

banner