Partneři konference

Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Albertina icome Praha s.r.o. (zal. 1991) patří k nejvýznamnějším distributorům elektronických informačních zdrojů (EIZ) v České republice. Nabídka AiP, která pokrývá v podstatě všechny obory a typy informací (odborné časopisy a knihy, patenty, ochranné známky, zpravodajství, marketingové studie, identifikační údaje o firmách, encyklopedie atd.), aktuálně zahrnuje více než 2100 bibliogra­fických, faktografických a plnotextových online přístupných zdrojů. Jsou určeny pro univerzity, Akademii věd ČR, nemocnice, veřejné knihovny, vládní organizace i komerční firmy. Partnery AiP jsou nejvýznamnější světoví vydavatelé EIZ (např. Ovid, ProQuest, OUP, Wiley, OECD, Knovel aj.). Na Slovensku působí dceřiná společnost AiP – Albertina icome Bratislava.

Mediální a technologičtí partneři

Ikaros

Ikaros (elektronický časopis o informační společnosti) vznikl jako studentská aktivita již začátkem roku 1997 na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK. První číslo vyšlo 14. dubna 1997. Od listopadu 2000 vydává časopis občanské sdružení Ikaros (Ikaros, o. s.). Obsahově se časopis zaměřuje především na knihovnictví, informační vědu, nové trendy v informačním průmyslu a nová média.

INCAD

„Pomáháme vám využívat vaše informace“
Společnost Incad integruje a kombinuje nejpokročilejší technologie do ověřených řešení s důrazem na škálovatelnost a spolehlivost. Zaměřujeme se na vyhledávací řešení, vývoj informačních systémů a řešení pro digitalizaci.

Incad je certifikovaným partnerem společnosti Microsoft se specializací Search a zastoupením společností ImageAcess a Treventus.

Inflow

Inflow je víc než elektronickým časopisem prostorem pro lidi s vlastním názorem a chutí tvořit, sdílet a objevovat. Jako internetový měsíčník vychází od roku 2008 pod záštitou Kabinetu Informačních studií a knihovnictví (KISK) v Brně. Od července 2013 se na Inflow s novými články a blogy můžete setkávat průběžně. Nové technologie, trendy v online prostředí, informační věda a instituce, knihovnictví, rozhovory s experty, průhledy do praxe i teorie – taková jsou témata, která naplňují články procházející redakčním schválením. Komunitní duch Inflow zprostředkovávají blogy, pohledy na (ne)všední realitu a fotomozaika.

Microsoft Czech Republic

Microsoft Corporation byla založena roku 1975, česká pobočka v roce 1992. Celosvětově Microsoft zaměstnává na 99 000 lidí ve vice než 100 zemích světa. V České republice máme zhruba 400 zaměstnanců (Microsoft a Skype). Naším cílem je umožnit lidem a podnikům na celém světě realizovat jejich plný potenciál pomocí technologií – software, služeb i zařízení, které mění svět práce, zábavy i komunikace. Odpovědnost vůči zemi, v níž působíme, vždy byla součástí naší strategie. V praxi to znamená podporu oblastí, které jsou klíčové pro konkurenceschopnost země a v nichž může mít naše zapojení významný dopad. Hlavní oblasti, na které se v této oblasti zaměřujeme, jsou rozvoj dovedností v oblasti informačních technologií a digitalizace školství a výuky, podpora inovací a začínajících firem, posilování konkurenceschop­nosti malých a středních podniků pomocí IT a využívání IT pro zapojení znevýhodněných lidí do práce a spolupráce s neziskovými organizacemi.

ProInflow

ProInflow je odborný recenzovaný časopis, který se zaměřuje na oblast informačních věd. Vznikl v roce 2009 na půdě Kabinetu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Vychází výhradně v elektronické podobě dvakrát ročně. ProInflow se zaměřuje na publikování odborných textů z oblasti informační vědy a vychází z jejího transdiscipli­nárního pojetí. Jednotlivá čísla časopisu jsou tematicky zaměřena. Témata pokrývají různé oblasti informační vědy i s přesahy z oborů jako jsou knihovnictví, informační systémy, informační technologie, kognitivní vědy, psychologie, kybernetika, etika, filozofie a další.

Sponzor Infomejdanu

ACS Publications

ACS Publications poskytuje celosvětové vědecké komunitě nejspolehlivější, nejcitovanější a nejčtenější recezované časopisecké tituly pro chemii a příbuzné vědní obory. ACS vydává 44 titulů, které se řadí mezi přední recenzované časopisy pro chemii, dále produkuje Chemical & Engineering News a také více než 1 300 recenzovaných elektronických knih dostupných jako ACS Symposium Series. Časopisy ACS jsou č. 1 v citovanosti a/nebo mají nejvyšší impakt faktor ve všech sedmi chemických kategoriích a také v osmi dalších kategoriích (např. zemědělství, vědy o materiálech). Zastavte se na našem stánku pro více informací o našich nejnovějších časopiseckých titulech.

IOP Publishing

IOP Publishing nabízí publikace, jejichž prostřednictvím jsou po celém světě distribuovány informace ze špičkového vědeckého výzkumu. Od založení se tato společnost velice rychle rozrostla a stala se jedním z předních mezinárodních vydavatelů STM. Má celosvětový dosah a sídla ve Philadelphii, Washingtonu DC, Mexico City, Mnichově, Moskvě, Petrohradu, Wroclawi, Pekingu, Tokiu a také v britském Bristolu a Londýně.
IOPscience je elektronická platforma IOP Publishing, která poskytuje přístup k více než stotřicetileté historii špičkového vědeckého výzkumu a obsahuje více než 350 000 článků datovaných od roku 1874 až do současnosti. IOPscience nabízí autorům zajímavou možnost publikovat výsledky své práce a zároveň se zviditelnit a získat prestiž ve vědecké komunitě.

Sponzoři

Ovid Technologies, Inc.

Ovid je předním poskytovatelem řešení na míru k uspokojování informačních potřeb. Spolupracuje s nejvýznamnějšími vydavateli a nabízí unikátní obsah, nástroje a služby lékařským fakultám, nemocnicím a zdravotnickým organizacím, akademickým institucím, farmaceutickým a biotechnologickým společnostem a pomáhá jim tak měnit informace na znalosti. Ovid je spolehlivou volbou pro podporu výzkumu a zdrojem informací k zlepšení péče o pacienty. Ovid je součástí společnosti Wolters Kluwer Health (divize Wolters Kluwer), která patří mezi světově nejznámější poskytovatele informačních služeb.

Další vystavující společnosti - české a slovenské

AiP Beroun

AiP Beroun s.r.o., dceřiná společnost Albertina icome Praha s.r.o., podniká v oblasti digitalizace a zpřístupnění infromací on-line. Ve svých projektech AiP Beroun s.r.o. spolupracuje s mnoha českými a evropskými paměťovými institucemi. Provozuje špičkové digitalizační pracoviště pro šetrné skenování vzácných rukopisů a starých tisků, obrazů, plakátů, map. Vyvíjí a spravuje digitální knihovnu Manuscriptorium, informační zdroj, který mimo jiné agreguje EUROPEANA, nebo firmy EBSCO, Summon a další.

Jednou z důležitých aktivit společnosti je účast v projektech EU. Působila jako technický koordinátor evropského agregačního projektu ENRICH. V současné době je technickým koordinátorem projektu ETNOFOLK.

AiP Beroun nabízí svým partnerům řešení pro prezentaci jejich dat (nejen výsledků digitalizačních projektů) – GULLIVER.

AiP Safe

AiP Safe s.r.o. je sesterská společnost AiP, která se specializuje na vývoj DMS a ECM řešení, postavených na systému SAFE, která pomáhají organizacím s efektivní správou, bezpečným dlouhodobým uložením a zpřístupněním podnikových dokumentů a obsahu.

Cosmotron Bohemia, s.r.o.

Cosmotron, firma založená v r.1992, se specializuje na vývoj informačních systémů. Dynamičnost a růst firmy byl v roce 2008 potvrzen získáním certifikátu kvality ISO 9001.Hlavním produktem firmy je softwarový produkt s názvem Advanced Rapid Library, který je určen pro automatizaci a správu knihoven, muzeí, galerií, archivů a informačních středisek. Další oblast portfolia firmy tvoří identifikační systémy – čárové kódy a RFID technologie – pro využití v knihovnách. V rámci těchto oblastí jsou poskytovány poradenské a analytické služby, instalace, implementace, stálá podpora a garance dalšího vývoje. K zákazníkům firmy patří instituce různého zaměření i velikosti. Součástí nabídky jsou také produkty pro ochranu knižního fondu a doplňkové služby z oblasti čárového kódu.

KP-SYS spol. s r.o.

KP-SYS, spol. s r.o. byla založena v roce 1995 a dodnes nemá žádný zahraniční podíl. Již od počátku své existence se zabývá vývojem systémů pro knihovny jak velké, tak i malé, školní nebo soukromé. První automatizovaný knihovnický systém byl vyvinut v roce 1996 ve spolupráci s Ústavem informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty UK v Praze. Původní knihovnické systémy KP-sys (DOS) a KP-win přestaly vyhovovat jak trendům v informačních technologiích, tak i trendům knihovnickým, proto byl v roce 2006 vytvořen moderní integrovaný modulární systém KpwinSQL a v roce 2010 nový produkt Verbis. Oba jsou užívány ve více než 300 českých knihovnách a informačních centrech.

LANius s.r.o

LANius s.r.o. byla založena v roce 1996. Společnost se specializuje na vývoj informačních systémů pro knihovny. Hlavní produkt, knihovní systém Clavius byl vytvářen od roku 1999. V současnosti tento systém je implementován ve více než 2500 knihovnách v České a Slovenské republice. Jádro systému pracuje na platformě operačních systémů Windows a spolupracuje s SQL databázemi a webovým serverem. Náš nový katalog OPAC 2.0 Carmen byl vyvinut v roce 2010. Nyní připravujeme novou generaci informačního systému pro knihovny Tritius plně dostupnou na Internetu a radiofrekvenční technologii (RFID) jako inovativní prvky v procesu automatizace knihoven.

SUWECO

Suweco je jeden z největších středoevropských dodavatelů odborných informačních zdrojů všech typů a forem, od klasických tištěných knih a seriálů po elektronické informační zdroje zprostředkované institucionálně i v rámci konsorcií. Spravujeme a administrujeme největší česká a slovenská konsorcia na přístup ke špičkovým vědeckým informačním zdrojům.

Pomáháme pokrýt a zpřístupnit informační infrastrukturu vědy a výzkumu klíčovými odbornými informačními zdroji.

SVOP spol. s.r.o.

Společnost SVOP vznikla v roce 1991. Hlavní produkt, knihovní systém DAWINCI, rozšířila o další vlastní technologie. Jde zejména o algoritmus pro odhalování plagiátů (porovnáváním plných textů a hledáním podobností) a technologii plnotextového hledání ve velkých objemech dat. Podílí se na řešení projektů v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu ve spolupráci s MŠ SR, CVTI SR a univerzitními pracovišti. Takovými jsou Centrální registr publikační činnosti, Centrální registr umělecké činnosti, Evidence závěrečných prací (lokální repozitář) a Centrální registr závěrečných prací. SVOP také implementuje a dodává algoritmus pro odhalování plagiátů pro potřeby CRZP a od roku 2013 zpřístupňuje souborný katalog slovenských knihoven InfoGate.

Další vystavující společnosti - zahraniční

ACS Publications

ACS Publications poskytuje celosvětové vědecké komunitě nejspolehlivější, nejcitovanější a nejčtenější recezované časopisecké tituly pro chemii a příbuzné vědní obory. ACS vydává 44 titulů, které se řadí mezi přední recenzované časopisy pro chemii, dále produkuje Chemical & Engineering News a také více než 1 300 recenzovaných elektronických knih dostupných jako ACS Symposium Series. Časopisy ACS jsou č. 1 v citovanosti a/nebo mají nejvyšší impakt faktor ve všech sedmi chemických kategoriích a také v osmi dalších kategoriích (např. zemědělství, vědy o materiálech). Zastavte se na našem stánku pro více informací o našich nejnovějších časopiseckých titulech.

Alexander Street Press

Alexander Street Press je vydavatelem na mezinárodní scéně skvěle hodnocených online kolekcí zaměřených na vědecký výzkum, vzdělávání a výuku. Široké spektrum našich disciplín kompletně pokrývá společenské a humanitní vědy, ale dotýká se i dalších oborů. Nabízíme plné texty a audio i video záznamy v mnoha oborových kolekcích. Nedávno jsme spustili nové výkonné rozhraní s mnoha funkcemi na podporu výzkumu a výuky pro pestrou škálu vzdělávacích potřeb.

Brill

Vydavatelství odborné literatury Brill bylo založeno v roce 1683. Pobočky společnosti se nacházejí v nizozemském Leidenu a v americkém Bostonu. Na platformě Brill vydávají své tituly také Brill | Nijhoff, Hotei and Global Oriental. Publikace Brill se zaměřují na humanitní a společenské vědy, mezinárodní právo a další vybrané vědecké disciplíny.

Brill vydává ročně více než 700 knižních publikací, v tištěné i online podobě. Dále publikuje 200 časopiseckých titulů, z nichž 16 je ve formátu e-only a 6 v režimu open access. Všechny archivní ročníky jsou dostupné v Brill Journal Archives Online. Vedle vydávání knih a odborných časopisů nabízí Brill také referenční příručky a primární zdrojové materiály včetně řady prestižních publikací jako jsou Encyclopedia of Islam, Brill’s New Pauly a The Hague Academy Collected Courses. Všechny online produkty jsou dostupné na nové platformě brillonline.com.

CABI

CABI je přední neziskové vydavatelství s více než 100 lety zkušeností v poskytování vědeckých informací. Vytváříme, shromažďujeme, objednáváme, organizujeme, interpretujeme, syntetizujeme a poskytujeme informace určené přímo pro vědeckou komunitu. Náš tým odborníků drží krok s nejnovějšími výsledky vědy a výzkumu, a zaručuje tak, že v našich databázích, kompendiích a knihách – včetně světově proslulého CAB Abstracts a databáze Global Health – jsou obsaženy ty nejdůležitější, nejhodnotnější a nejaktuálnější informace.

Cambridge University Press

Cambridge University Press je vydavatelství spojené s University of Cambridge. Záměrem tohoto prestižního vydavatele je podporovat aktivity a cíle univerizity a rozvíjet znalosti, vzdělání, výuku a výzkum.
Rozsáhlé seznamy recenzovaných publikací zahrnují 45 000 titulů zaměřených na akademický výzkum a profesní rozvoj, dále více než 300 odborných časopisů, vzdělávací programy, výuku anglického jazyka a náboženskou literaturu.
Vydavatelství Cambridge University Press, které hraje významnou roli na současném celosvětovém trhu, má více než 50 kanceláří po celém světě, a své produkty distribuuje do téměř každé země. Pro více informací navštivte stránky www.cambridge.org.

Elsevier

Elsevier je předním světovým poskytovatelem informačních řešení, která zvyšují výkon vědeckých a zdravotnických profesionálů a inženýrů, a umožňují jim činit lepší rozhodnutí, poskytovat kvalitnější péči, a dělat převratné objevy, které posunují hranice poznání a lidského pokroku. Elsevier poskytuje online dogitální řešení – mezi nimi ScienceDirect, Scopus Elsevier Research Intelligence a ClinicalKey – a vydává téměř 2200 časopisů, včetně titulů The Lancet a Cell, a více než 25000 knižních publikací, včetně několika kultovních referenčních děl.

Emerald

Emerald je přední nezávislé vydavatelství zaměřující se na globální výzkum vydávající tituly z oblastí managementu, inovace a podnikání, technologií a vědy, informačních technologií, inženýrství a stavebnictví, životního prostředí a ekologie, logistiky a provozů. Většina našich titulů je indexovaných ve Scopusu a mnoho z nich také v Thomson Reuters. Poskytujeme zdroje specificky určené k profesionálnímu rozvoji jednotlivých komunit výzkumníků, studentů a učitelů. Spolupacujeme s klíčovými organizacemi po celém světě za účelem propagace a usnadnění výzkumu s pozitivním dopadem na společnost.

Institution of Engineering and Technology (IET)

IET patří celosvětově mezi přední multioborové společnosti zaměřené na technické obory a poskytující informace více než 160 000 inženýrům a technikům ze 127 zemí světa. Je producentem uznávané databáze Inspec, 28 velmi kvalitních recenzovaných časopisů, tištěných publikací a elektronických knih (více než 415), a všechny tyto znalosti a informační zdroje zpřístupňuje v rámci své IET Digital Library. IET rovněž spustila velmi uznávanou službu IET.TV, která nabízí více než 5 200 přednášek, rozhovorů, zpráv a prezentací.

JoVE

JoVE, Journal of Visualized Experiments, je recenzovaný časopis, indexovaný v databázi PubMed, který zveřejňuje formou videí informace o výzkumu ve fyzice a dalších přírodních vědách. Přínosem časopisu JoVE, který vznikl v roce 2006, je větší transparentnost a další šíření informací mezi vědeckou komunitou. JoVE dosud publikoval video-protokoly více než 6 000 autorů z různých zemí světa a každý měsíc zveřejňuje více než 70 nových článků. Aktuálně JoVE představil revoluční databázi Science Education, která v instruktážních videích představuje základní laboratorní techniky.

McGraw-Hill Education

McGraw-Hill Education spolupracuje celosvětově se studenty, pedagogy, administrátory a dalšími odborníky, s cílem poskytovat atraktivní, adaptivní a adresná řešení, která zlepšují výkonnost a výsledky. Kombinujeme ověřený obsah, založený na výzkumech, s nejlepšími digitálními technologiemi pro efektivnější hodnocení, výuku a vzdělávání, aby bylo dosaženo nejlepšího možného výsledku s ohledem na studenty, lektory a vzdělávací instituce. McGraw-Hill Education zaměstnává více než 6 000 lidí ve 44 zemích a publikuje ve více než 60 jazycích.

OECD

OECD vytváří mezinárodní platformu, na níž mohou orgány státní správy jednotlivých států sdílet své zkušenosti a hledat řešení společných problémů. Spolupracujeme s těmito úřady, abychom pochopili, co pohání hospodářské, sociální a environmentální změny. Měříme produktivitu a globální toky obchodu a investic. Data analyzujeme a porovnáváme za účelem predikce budoucích trendů. Vydali jsme celou řadu mezinárodních norem, od zemědělství a daňové problematiky až po normy pro bezpečnost chemických látek. Univerzálním jmenovatelem práce OECD je společný závazek vůči tržním ekonomikám, podpořený demokratickými institucemi a zaměřený na blaho všech občanů.

Oxford University Press

Oxford University Press je součástí University of Oxford, k jejímž cílům v oblasti výzkumu, vzdělání a školství přispívá celosvětovým publikováním. Ročně vydá přes 4 600 nových knih a mnoho svých nejuznávanějších vědeckých a referenčních prací publikuje také online, včetně akademických a vědeckých časopisů, slovníků, encyklopedií, obecných referenčních materiálů a monografií v širokém spektru oborů.

ProQuest

ProQuest spojuje lidi prostřednictvím prověřených, spolehlivých informací. Pro seriózní výzkum je samozřejmě důležitá i skutečnost, že nabízené produkty – dizertace, vládní a kulturní archivy, zpravodajství, historické kolekce a e-books – jsou vstupní branou do světa poznání. Technologie ProQuest slouží uživatelům v klíčových momentech výzkumu, a pomáhá jim vyhledávat, získávat, sdílet, vytvářet a spravovat informace.
Cloudové technologie nabízejí prostřednictvím společností ProQuest®, Bowker®, Dialog®, ebrary®, a EBL® flexibilní řešení pro knihovníky, studenty a výzkumné pracovníky, a také pozoruhodné výzkumné nástroje, mezi které patří vyhledávací služba nové generace Summon™, platforma pro spolupráci ProQuest Flow™, nástroj pro podporu výzkumu Pivot™ a platforma pro knihovnické služby Intota™. ProQuest má pobočky po celém světě, sídlo firmy je v Ann Arbor, Michigan.

Qatar National Library

Qatar National Library – most mezi katarským národním dědictvím a budoucností

Qatar National Library (QNL) je nezisková organizace, která je součástí nadace Qatar Foundation for Education, Science and Community Development (QF). QNL podporuje Katar na jeho cestě od ekonomiky založené na uhlíku ke znalostní ekonomice, a to prostřednictvím nabídky informačních zdrojů nejen pro studenty a vědce, ale i pro všechny obyvatele Kataru. Knihovna plní své poslání prostřednictvím tří funkcí: je národní knihovnou, která shromažďuje, uchovává a poskytuje přístup k dědictví Kataru – k materiálům pojednávajícím o této zemi a celém regionu; jako univerzitní a vědecká knihovna podporuje vzdělávání a výzkum na všech úrovních; a jako metropolitní a veřejná knihovna poskytuje knihovnické a informační služby celé společnosti.

Royal Society of Chemistry

The Royal Society of Chemistry je největší celosvětová komunita chemiků, která prosazuje excelentní výsledky v chemických vědách. Jsme nezisková organizace a stavíme na 170leté historii. Našimi členy je více než 49 000 odborníků z celého světa.

Naše mezinárodní vydavatelská odnož nabízí výjimečnou řadu recenzovaných časopisů, knih, databází a publikačních služeb pro komunitu v oblasti chemických věd. Všechny světové akademické instituce z Top 30 jsou předplatiteli našich produktů (the Times Higher Education top 200 world rankings 2013–2014).

SAGE

SAGE je přední vydavatelství knih, časopisů a elektronických médií s převážným zaměřením na akademický sektor, oblast vzdělávání a další vědní obory. Od svého vzniku v roce 1965 poskytuje SAGE vědeckým pracovníkům, vysokoškolským učitelům a studentům kvalitní a ověřené informace z různých oborů včetně obchodu, humanitních a společenských věd, techniky a medicíny. Nezávislá společnost, SAGE má hlavní kanceláře v Los Angeles, Londýně, New Delhi, Singapuru a Washington DC.

Springer

Springer Science+Business Media patří mezi vedoucí celosvětové vydavatele vědecké, technické a medicínské literatury, poskytuje kvalitní obsah v podobě inovativních informačních produktů a služeb vědcům v akademických a vědeckých institucích a ve firemních centrech pro výzkum a vývoj. V Evropě – především v Německu a Holandsku – je Springer pro lékaře a odborníky specializující se na vzdělávaní v oblasti zdravotnictví a bezpečnosti silničního provozu také osvědčeným vydavatelem v lokálním jazyce. V roce 2012 Springer publikoval zhruba 2 200 časopisů v angličtině a více než 8 000 nových knižních titulů, a celosvětově nabízí největší kolekci elektronických knih pro vědu, techniku a medicínu.

Taylor & Francis

Taylor & Francis Group ve spolupráci s vědci, odbornými společnostmi, univerzitami a knihovnami z celého světa napomáhá uplatňovat znalosti v praxi. Jako jeden z předních mezinárodních akademických vydavatelů odborných časopisů, knih, elektronických knih a referenčních děl, obsahově pokrývá všechny oblasti vědy a techniky, a humanitních a sociálních věd. Prostřednictvím síťě kanceláří v Oxfordu, Philadelphii, New Yorku, Melbourne, Singapuru, Pekingu, Tokyu, Stockholmu, New Delphi a Johanesburgu pracovníci Taylor & Francis poskytují lokální poradenství a podporu editorům, odborným společnostem a autorům, a zároveň také efektivní a na míru šité služby knihovnám.

Thieme Publishing Group

Thieme Publishing Group je soukromá vydavatelská firma zaměřená na vědu a medicínu. Po 125 let jsou knihy a časopisy vydavatelství Thieme důležitým zdrojem pro vědce, lékaře, badatele a vyučující. Thieme nabízí 130 recenzovaných časopisů a více než 500 nových knižních publikací za rok. Všechny jsou dostupné také online a nabízí cenné informace ve formě eJournals, eBooks a EIZ z oblasti chemie (Science of Synthesis a Pharmaceutical Substances). S cílem demonstrovat obsah a funkčnost je ke všem zdrojům nabízen zkušební přístup zdarma.

Wiley

Wiley je předním světovým poskytovatelem řešení pro podporu výsledků ve výzkumu, vzdělávání a odborné praxi. Nabízí řadu online nástrojů, časopisů, knih, databází, referenčních příruček a laboratorních protokolů, a to prakticky v každé oblasti – akademické, vědecké i odborné. Wiley spolupracuje s více než 800 prestižními odbornými společnostmi, které sdružují dva miliony členů.

Jinak příspívající partneři

Vysoká škola ekonomická v Praze

VŠE v Praze je největší veřejnou vysokou školou ekonomickou v České republice. Člení se na 6 fakult, které zájemcům nabízejí široké spektrum studijních oborů v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském studijním programu. 5 fakult – Fakulta financí a účetnictví, Fakulta mezinárodních vztahů, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky a Národohospodářská fakulta – je umístěno v centru Prahy, Fakulta managementu působí v Jindřichově Hradci. Studium probíhá podle zásad Evropského systému převodu a akumulace kreditů (ECTS).


Organizátoři

Albertina icome Praha
VŠE

Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

Ikaros
INCAD
Inflow
Microsoft Czech Republic
ProInflow

banner