Partneři konference

Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Albertina icome Praha s.r.o. (zal. 1991) patří k nejvýznamnějším distributorům elektronických informačních zdrojů (EIZ) v České republice. Nabídka AiP, která pokrývá v podstatě všechny obory a typy informací (odborné časopisy a knihy, patenty, ochranné známky, zpravodajství, marketingové studie, identifikační údaje o firmách, encyklopedie atd.), aktuálně zahrnuje více než 2100 bibliogra­fických, faktografických a plnotextových online přístupných zdrojů. Jsou určeny pro univerzity, Akademii věd ČR, nemocnice, veřejné knihovny, vládní organizace i komerční firmy. Partnery AiP jsou nejvýznamnější světoví vydavatelé EIZ (např. Ovid, ProQuest, OUP, Wiley, OECD, Knovel aj.). Na Slovensku působí dceřiná společnost AiP – Albertina icome Bratislava.

Sponzor Infomejdanu

IOP Publishing

IOP Publishing nabízí publikace, jejichž prostřednictvím jsou po celém světě distribuovány informace ze špičkového vědeckého výzkumu. Od založení se tato společnost velice rychle rozrostla a stala se jedním z předních mezinárodních vydavatelů STM. Má celosvětový dosah a sídla ve Philadelphii, Washingtonu DC, Mexico City, Mnichově, Moskvě, Petrohradu, Wroclawi, Pekingu, Tokiu a také v britském Bristolu a Londýně.
IOPscience je elektronická platforma IOP Publishing, která poskytuje přístup k více než stotřicetileté historii špičkového vědeckého výzkumu a obsahuje více než 350 000 článků datovaných od roku 1874 až do současnosti. IOPscience nabízí autorům zajímavou možnost publikovat výsledky své práce a zároveň se zviditelnit a získat prestiž ve vědecké komunitě.

Sponzoři

Ovid Technologies, Inc.

Ovid je předním poskytovatelem řešení na míru k uspokojování informačních potřeb. Spolupracuje s nejvýznamnějšími vydavateli a nabízí unikátní obsah, nástroje a služby lékařským fakultám, nemocnicím a zdravotnickým organizacím, akademickým institucím, farmaceutickým a biotechnologickým společnostem a pomáhá jim tak měnit informace na znalosti. Ovid je spolehlivou volbou pro podporu výzkumu a zdrojem informací k zlepšení péče o pacienty. Ovid je součástí společnosti Wolters Kluwer Health (divize Wolters Kluwer), která patří mezi světově nejznámější poskytovatele informačních služeb.

Další vystavující společnosti - české a slovenské

AiP Beroun

AiP Beroun s.r.o., dceřiná společnost Albertina icome Praha s.r.o., podniká v oblasti digitalizace a zpřístupnění infromací on-line. Ve svých projektech AiP Beroun s.r.o. spolupracuje s mnoha českými a evropskými paměťovými institucemi. Provozuje špičkové digitalizační pracoviště pro šetrné skenování vzácných rukopisů a starých tisků, obrazů, plakátů, map. Vyvíjí a spravuje digitální knihovnu Manuscriptorium, informační zdroj, který mimo jiné agreguje EUROPEANA, nebo firmy EBSCO, Summon a další.

Jednou z důležitých aktivit společnosti je účast v projektech EU. Působila jako technický koordinátor evropského agregačního projektu ENRICH. V současné době je technickým koordinátorem projektu ETNOFOLK.

AiP Beroun nabízí svým partnerům řešení pro prezentaci jejich dat (nejen výsledků digitalizačních projektů) – GULLIVER.

AiP Safe

AiP Safe s.r.o. je sesterská společnost AiP, která se specializuje na vývoj DMS a ECM řešení, postavených na systému SAFE, která pomáhají organizacím s efektivní správou, bezpečným dlouhodobým uložením a zpřístupněním podnikových dokumentů a obsahu.

Další vystavující společnosti - zahraniční

Alexander Street Press

Alexander Street Press je vydavatelem na mezinárodní scéně skvěle hodnocených online kolekcí zaměřených na vědecký výzkum, vzdělávání a výuku. Široké spektrum našich disciplín kompletně pokrývá společenské a humanitní vědy, ale dotýká se i dalších oborů. Nabízíme plné texty a audio i video záznamy v mnoha oborových kolekcích. Nedávno jsme spustili nové výkonné rozhraní s mnoha funkcemi na podporu výzkumu a výuky pro pestrou škálu vzdělávacích potřeb.

Brill

Vydavatelství odborné literatury Brill bylo založeno v roce 1683. Pobočky společnosti se nacházejí v nizozemském Leidenu a v americkém Bostonu. Na platformě Brill vydávají své tituly také Brill | Nijhoff, Hotei and Global Oriental. Publikace Brill se zaměřují na humanitní a společenské vědy, mezinárodní právo a další vybrané vědecké disciplíny.

Brill vydává ročně více než 700 knižních publikací, v tištěné i online podobě. Dále publikuje 200 časopiseckých titulů, z nichž 16 je ve formátu e-only a 6 v režimu open access. Všechny archivní ročníky jsou dostupné v Brill Journal Archives Online. Vedle vydávání knih a odborných časopisů nabízí Brill také referenční příručky a primární zdrojové materiály včetně řady prestižních publikací jako jsou Encyclopedia of Islam, Brill’s New Pauly a The Hague Academy Collected Courses. Všechny online produkty jsou dostupné na nové platformě brillonline.com.

CABI

CABI je přední neziskové vydavatelství s více než 100 lety zkušeností v poskytování vědeckých informací. Vytváříme, shromažďujeme, objednáváme, organizujeme, interpretujeme, syntetizujeme a poskytujeme informace určené přímo pro vědeckou komunitu. Náš tým odborníků drží krok s nejnovějšími výsledky vědy a výzkumu, a zaručuje tak, že v našich databázích, kompendiích a knihách – včetně světově proslulého CAB Abstracts a databáze Global Health – jsou obsaženy ty nejdůležitější, nejhodnotnější a nejaktuálnější informace.

Cambridge University Press

Cambridge University Press je vydavatelství spojené s University of Cambridge. Záměrem tohoto prestižního vydavatele je podporovat aktivity a cíle univerizity a rozvíjet znalosti, vzdělání, výuku a výzkum.
Rozsáhlé seznamy recenzovaných publikací zahrnují 45 000 tištěných titulů zaměřených na akademický výzkum, více než 24 000 elektro­nických knih a také více než 300 odborných časopisů z širokého spektra oborů.
Vydavatelství Cambridge University Press, které hraje významnou roli na současném celosvětovém trhu, má více než 50 kanceláří po celém světě, a své produkty distribuuje do téměř každé země. Pro více informací navštivte stránky www.cambridge.org.

JoVE

JoVE, Journal of Visualized Experiments, je recenzovaný časopis, indexovaný v databázi PubMed, který zveřejňuje formou videí informace o výzkumu ve fyzice a dalších přírodních vědách. Přínosem časopisu JoVE, který vznikl v roce 2006, je větší transparentnost a další šíření informací mezi vědeckou komunitou. JoVE dosud publikoval video-protokoly více než 6 000 autorů z různých zemí světa a každý měsíc zveřejňuje více než 70 nových článků. Aktuálně JoVE představil revoluční databázi Science Education, která v instruktážních videích představuje základní laboratorní techniky.

Oxford University Press

Oxford University Press je součástí University of Oxford, k jejímž cílům v oblasti výzkumu, vzdělání a školství přispívá celosvětovým publikováním. Ročně vydá přes 4 600 nových knih a mnoho svých nejuznávanějších vědeckých a referenčních prací publikuje také online, včetně akademických a vědeckých časopisů, slovníků, encyklopedií, obecných referenčních materiálů a monografií v širokém spektru oborů.

ProQuest

ProQuest spojuje lidi prostřednictvím prověřených, spolehlivých informací. Pro seriózní výzkum je samozřejmě důležitá i skutečnost, že nabízené produkty – dizertace, vládní a kulturní archivy, zpravodajství, historické kolekce a e-books – jsou vstupní branou do světa poznání. Technologie ProQuest slouží uživatelům v klíčových momentech výzkumu, a pomáhá jim vyhledávat, získávat, sdílet, vytvářet a spravovat informace.
Cloudové technologie nabízejí prostřednictvím společností ProQuest®, Bowker®, Dialog®, ebrary®, a EBL® flexibilní řešení pro knihovníky, studenty a výzkumné pracovníky, a také pozoruhodné výzkumné nástroje, mezi které patří vyhledávací služba nové generace Summon™, platforma pro spolupráci ProQuest Flow™, nástroj pro podporu výzkumu Pivot™ a platforma pro knihovnické služby Intota™. ProQuest má pobočky po celém světě, sídlo firmy je v Ann Arbor, Michigan.

SAGE

SAGE je přední vydavatelství knih, časopisů a elektronických médií s převážným zaměřením na akademický sektor, oblast vzdělávání a další vědní obory. Od svého vzniku v roce 1965 poskytuje SAGE vědeckým pracovníkům, vysokoškolským učitelům a studentům kvalitní a ověřené informace z různých oborů včetně obchodu, humanitních a společenských věd, techniky a medicíny. Nezávislá společnost, SAGE má hlavní kanceláře v Los Angeles, Londýně, New Delhi, Singapuru a Washington DC.

Springer

Springer Science+Business Media patří mezi vedoucí celosvětové vydavatele vědecké, technické a medicínské literatury, poskytuje kvalitní obsah v podobě inovativních informačních produktů a služeb vědcům v akademických a vědeckých institucích a ve firemních centrech pro výzkum a vývoj. V Evropě – především v Německu a Holandsku – je Springer pro lékaře a odborníky specializující se na vzdělávaní v oblasti zdravotnictví a bezpečnosti silničního provozu také osvědčeným vydavatelem v lokálním jazyce. V roce 2012 Springer publikoval zhruba 2 200 časopisů v angličtině a více než 8 000 nových knižních titulů, a celosvětově nabízí největší kolekci elektronických knih pro vědu, techniku a medicínu.

Thieme Publishing Group

Thieme Publishing Group je soukromá vydavatelská firma zaměřená na vědu a medicínu. Po 125 let jsou knihy a časopisy vydavatelství Thieme důležitým zdrojem pro vědce, lékaře, badatele a vyučující. Thieme nabízí 130 recenzovaných časopisů a více než 500 nových knižních publikací za rok. Všechny jsou dostupné také online a nabízí cenné informace ve formě eJournals, eBooks a EIZ z oblasti chemie (Science of Synthesis a Pharmaceutical Substances). S cílem demonstrovat obsah a funkčnost je ke všem zdrojům nabízen zkušební přístup zdarma.

Jinak příspívající partneři

Vysoká škola ekonomická v Praze

VŠE v Praze je největší veřejnou vysokou školou ekonomickou v České republice. Člení se na 6 fakult, které zájemcům nabízejí široké spektrum studijních oborů v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském studijním programu. 5 fakult – Fakulta financí a účetnictví, Fakulta mezinárodních vztahů, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky a Národohospodářská fakulta – je umístěno v centru Prahy, Fakulta managementu působí v Jindřichově Hradci. Studium probíhá podle zásad Evropského systému převodu a akumulace kreditů (ECTS).


Organizátoři

Albertina icome Praha
VŠE

Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava