RELIEF - znalostní sbírkový systém
P. Kocourek
Útvar KM aplikací, INCAD 

Na počátku roku 1997 jsme ve společnosti Incad začali pracovat s programovacím jazykem JAVA a napojením na relační databázi. Dnes Vám můžeme představit systém s objektově orientovanou dynamickou strukturou - RELIEF.

Produkt RELIEF je určen pro profesionální správu sbírek v prostředí Intranetu / Internetu. Pro vytváření katalogu objektů nabízí RELIEF jedinečné řešení založené na nejmodernějších technologiích. Dynamický model databáze přináší aplikaci vysokou flexibilitu, která je téměř na hranici vývojového prostředí. Uživatel systému má možnost pomocí grafického rozhraní definovat strukturu databáze a připravit libovolné vstupní a výstupní formuláře.
Klientská část systému s plně grafickým rozhraním není umístěna / nainstalována na klientské stanici, ale je načtena ze serveru prostřednictvím webovského prohlížeče. Systém je optimalizován pro nízké náklady na vlastnictví, veškerá správa je na úrovni serveru.

Pro konkrétní využití systému RELIEF připravuje společnost Incad jednotlivé aplikace. První -  “knihovna”, je připravena pro využití ve všech typech knihoven a informačních institucí. Samozřejmostí je možnost dodržení standardů popisu AACR2 a struktury záznamu UNIMARC a také kompatibilita záznamů s NKP. Na přípravě aplikace "knihovna" spolupracujeme spolu s našimi partnery z prostředí knihoven. Ukázka obrazovek na konci textu je právě ze zmíněné definice knihovna Ukázka obrazovek  Aplikace knihovna je doplněna odbornou knihovnickou nápovědou k jednotlivým polím.
Plánovány také další definice aplikací: evidenční systém, archiv, galerie, muzeum ... (jednotlivé kroky jsou samozřejmě závislé na požadavcích zákazníků).

RELIEF se svou architekturou a použitými technologiemi patří mezi vysoce vyspělé systémy. Je napsan v revolučním programovacím jazyce JAVA. Využívá třívrstvé architektury, což přináší optimální rozložení nároků na hardware a možnost efektivní zprávy přihlášených klientů. Tenký klient výrazně minimalizuje nároky na administraci systému. Systém pracuje s  datovým modelem uloženým v relační databázi RDBMS (vývoj probíhá na Oracle 8). Architektura systému.
Systém pracuje ve třech jazykových verzích – čeština / angličtina / němčina , další jazykové varianty mohou být doplněny. Data jsou vnitřně prezentována   ve standardu Unicode.

Začlenění znalostních vyhledávacích nástrojů do systému RELIEF, které patří ke světové špičce (produkty Excalibur Technologies) a možnost připojení znalostních bází (KB), posunuje  systém z hlediska uživatele do úrovně znalostních systémů.
V dnešní době, kdy lidská společnost bojuje s přehlcením daty a informacemi, mnohdy neuspořádanými, jsou právě znalostní systémy východiskem, jak konečným uživatelům přinést odpovídající informace, které řeší problém či zodpovídají dotaz – znalosti, v okamžiku, kdy je potřebují.

Více informací o systému RELIEF naleznete na  www.relief.cz / informace o naší společnosti na www.incad.cz

Architektura systému

Ukázka obrazovek appletu systému