Studentská soutěž

Své příspěvky do studentské soutěže zaslali:

Jiří Benda, student oboru knihovnictví Filozoficko-přírodovědné fakulty SLU Opava
Vojtěch Dohnal, student VŠE Praha
Robert Holeček, student Pedagogické fakulty ZČU Plzeň

(soutěžní práce jsou k dispozici po kliknutí na jméno autora).

Vzhledem k velmi nízkému počtu účastníků rozhodl organizační výbor INFORUM 1999 v letošním roce nejlepší práce nevyhodnocovat. Pro studenty však byla připravena "cena útěchy" - miniInfoRUM 1999.

soutez99.jpg (10494 bytes)


Vyhlášení soutěže:

Organizační výbor Inforum 99 vypisuje studentskou soutěž o nejzdařilejší práci na téma

Na prahu informační společnosti: informace pro člověka nebo proti němu?

Forma práce: úvaha/esej, fejeton

Rozsah práce: nejvýše 4 normostrany textu nebo 12kB souboru html

Uzávěrka soutěže: 30. dubna 1999

Všechny příspěvky musí být doručeny včas poštou na adresu pořadatele (Albertina icome Praha s.r.o., Revoluční 13, 110 00 Praha 1) nebo e-mailem na adresu vladimir.karen@aip.cz , a to ve formátu Word 6.0/95 nebo ve formátu html. V souboru musí být uvedeno u každého autora plné jméno, adresa domů, adresa školy a rodné číslo. Obálky musejí být zřetelně označeny nápisem "Inforum - soutěž". Autoři podáním příspěvku souhlasí s jeho zveřejněním.

Soutěž je určena výhradně pro studenty do 25 let. Soutěž bude vyhodnocovat komise předních českých informačních pracovníků a pedagogů, kterou ustanoví organizační výbor Inforum 1999. Výsledky soutěže budou vyhlášeny na recepci v Klementinu dne 18.5.1999, na kterou budou úspěšní autoři pozváni.

Nejlepší práce budou zveřejněny na stránkách Inforum 99, ve vybraných knihovnických časopisech a tři nejlepší budou ohodnoceny peněžitou prémií ve výši 2000,-, 1500,- a 1000,- Kč.


 (c) 1999 Albertina icome Praha s.r.o. Všechny práva vyhrazena.
Aktualizováno 18.5.1999