Příspěvek konference

Digitální zpřístupnění knihovních sbírek

Koordinátor sekce: Adolf Knoll, Národní knihovna České republiky, Praha

Čas a místo: 26. 5., 11:10 - 12:25, Posluchárna D

Manuscriptorium v Evropě

Autor
Tomáš Psohlavec, AiP Beroun s.r.o.
Materiály ke stažení
Abstrakt

V internetové knihovně rukopisů a starých tisků Manuscriptorium je nyní cca 5 milionů stránek. Zhruba polovina přibyla loni v evropském projektu ENRICH. Na projektu spolupracovalo 18 partnerů, především národních knihoven a univerzit. Data jsou heterogenní co do kvality obrazů i formy metadat. Pro agregaci dat evropských zdrojů byla užita nová generace TEI5. Je řešena návaznost na základní knihovnické systémy (interoperabilita s MARC21).

Vedle zpřístupnění dokumentů přibyla možnost práce a tvorby virtuálních kolekcí či dokumentů napříč všemi zdroji a to jak individuálně, tak v budoucnu s možností veřejné publikace vybraných výsledků. Jsou také dostupné nové on-line nástroje pro tvorbu metadat. Novinkou je i to, že mnozí partneři zpřístupňují obrazy dohodnutým způsobem na vlastních serverech. Vzniká diverzifikovaná a proto bezpečnější evropská digitální knihovna.

Profesní informace o autorovi

ing. Tomáš Psohlavec, AiP Beroun s.r.o.

Organizátoři

  • Albertina icome Praha VŠE

Hlavní sponzor

  • Springer

Mediální a technologičtí partneři

  • Český rozhlas - Leonardo
  • Ikaros
  • INCAD
  • LibRa

INFORUM na Facebooku

  • Facebook logo