Příspěvek konference

Nadstavbové nástroje pro správu, zpřístupnění a podporu využívání elektronických informačních zdrojů

Koordinátor sekce: Miroslav Bartošek, Masarykova univerzita, Brno

Čas a místo: 26. 5., 08:30 - 11:45, Vencovského aula

Od zpracování fondů k ontologiím

Autor
Nadežda Andrejčíková, Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta informatiky a informačných technológií
Materiály ke stažení
Abstrakt

Cílem příspěvku je připomenout nutnost změn v přístupu ke zpracování dokumentů (nebo informačních objektů obecně) ve všech paměťových a fondových institucích (můžeme začít knihovnami). Přestože se na potřebu změny ve zpracování upozorňuje intenzivně již delší dobu, stále přetrvávájí zažité postupy a pravidla se mění jen pomalu. Východiskem je jiný přístup k řešení současné situace – především změna pohledu na dokumenty (směrem k informačním objektům), dále vysvětlení a pochopení významu změn (výsledkem má být sémantická interoperabilita) a následně je možno správně formulovat, případně interpretovat nová pravidla.

Příspěvek stručně sumarizuje aktuální situaci ve zpracování, s kritickým pohledem na nedostatky ve využívaní potenciálu současných nástrojů (systémy organizace poznání, vytváření vazeb medzi entitami). Následně popisuje kroky, které vedou k sémantické interoperabilitě a to na dvou úrovních: metadata a reprezentace poznání. Závěrem příspěvku je několik příkladů, které ilustrují, že i aktuálně dostupné nástroje umožňují přejít od vytváření katalogizačních lístků k popisování vztahů mezi jednotlivými entitami informačního objektu.

Profesní informace o autorovi

Autorka je absolventkou Slovenské zemědělské univerzity (SPU) v Nitře, obor: Automatizované systémy řízení. Pracovala jako programátor – analytik ve firmě PVT Hodonín a od roku 1992 se věnuje problematice knihovních a informačních systémů. Dříve pracovala jako programátor – analytik v jedné osobě a dnes řídí firmu věnující se analýze, vývoji a implementaci a správě informačního systému Advanced Rapid Library s působností v SR a ČR.

Tento systém je určen pro správu a management informací v paměťových institucích. V současnosti též působí jako konzultant v oblasti implementace mezinárodních standardů pro zpracování a zpřístupnění informací v paměťových institucích a též jako odborný asistent na Fakultě informatiky a informačních technologií Slovenské technické univerzity v Bratislavě.

Organizátoři

  • Albertina icome Praha VŠE

Hlavní sponzor

  • Springer

Mediální a technologičtí partneři

  • Český rozhlas - Leonardo
  • Ikaros
  • INCAD
  • LibRa

INFORUM na Facebooku

  • Facebook logo