Příspěvek konference

Digitální zpřístupnění knihovních sbírek

Koordinátor sekce: Adolf Knoll, Národní knihovna České republiky, Praha

Čas a místo: 26. 5., 11:10 - 12:25, Posluchárna D

Registr digitalizace CZ

Autor
Martin Lhoták, Knihovna Akademie věd České republiky, Praha
Spoluautoři
Tomáš Foltýn, Národní knihovna České republiky, Praha
Materiály ke stažení
Abstrakt

Záměrem projektu Registr digitalizace CZ je vytvoření národního registru digitalizovaných dokumentů, sloužícímu k evidenci digitalizace v knihovnách (a do budoucna i dalších paměťových institucí), k snadnějšímu sdílení výsledků digitalizace a k zamezení duplicit při zpracování. Vytvářený systém slouží také k řízení a evidenci workflow na digitalizačních pracovištích jednotlivých institucí a umožňuje sledovat celý proces již od výběru dokumentu k digitalizaci. Řešení je provázáno s dalšími systémy využívanými v knihovnách – zejména Kramerius a Aleph. Pro zpřístupnění aktuálních informací o stavu digitalizace koncovým uživatelům je použit vyhledávací nástroj Fast. Uživatelské přístupy jsou realizovány prostřednictvím webové aplikace.

Registr digitalizace CZ je společným projektem Národní knihovny České republiky, Knihovny Akademie věd ČR a společnosti INCAD. Řešitelé v současné době připravují projekt zaměřený na obdobnou spolupráci středoevropských institucí.

Profesní informace o autorovi

Martin Lhoták je ředitelem Knihovny AV ČR, v. v. i. Podílí na projektech souvisejících s digitalizací knihovních dokumentů, jejich zpřístupňováním a archivací. Mezi hlavní výstupy jeho projektů patří Digitální knihovna AV ČR a open source systém Kramerius určený pro zpřístupnění digitálních dokumentů, vyvíjený ve spolupráci s Národní knihovnou ČR. V současné době spoluvytváří Registr digitalizace CZ.

Organizátoři

  • Albertina icome Praha VŠE

Hlavní sponzor

  • Springer

Mediální a technologičtí partneři

  • Český rozhlas - Leonardo
  • Ikaros
  • INCAD
  • LibRa

INFORUM na Facebooku

  • Facebook logo