Příspěvek konference

Posterová sekce

Koordinátor sekce: Jakub Petřík, Albertina icome Praha s.r.o.

Čas a místo: 26. 5., 09:00 - 09:35, Posluchárna D

Digitalizácia informačného fondu technickej knižnice so špecializáciou na vedný odbor spracovania drevnej hmoty

Autor
Alena Zuzánková, Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s., Bratislava
Materiály ke stažení
Abstrakt

Existuje viac dôvodov pre podporu digitalizácie informačného fondu dlhodobo zhromažďovaného vo Výskumnom ústave papiera a celulózy, a.s. Informačný fond s orientáciou na technickú literatúru z vedného odboru spracovania drevnej hmoty, je v tomto regióne unikátny. Najvýznamnejším dôvodom digitalizácie je jeho sprístupnenie odbornej verejnosti na podporu informovanosti o technických novinkách v odbore.

Druhým, nie menej významným dôvodom je uchovanie a sprístupnenie vybraných informačných materiálov v elektronickej forme, bez možnosti ich poškodenia. Naviac sprístupnenie informačného fondu v elektronickej forme cez web stránku je podporou jeho marketingového využitia v rámci knižnice.

Profesní informace o autorovi

Autorka Ing. Zuzánková Alena, vyštudovala Fakultu chemickej potravinárskej technológie STU v Bratislave , špecializácia chemická technológia dreva, celulózy a papiera. V rokoch 1968 – 1978 pracovala vo výskume, so zameraním na vývoj nových technológií výroby papiera, kartónov a lepeniek. Od roku 1978 až doteraz pracuje v oblasti vedecko – technických a ekonomických informácií na Výskumnom ústave papiera a celulózy, a.s. Bratislava, ako vedúca úseku VTEI. V plnej miere zabezpečuje rešeršné a štúdijné práce ako podklady pre riešenie výskumný úloh a projektov.

Organizátoři

  • Albertina icome Praha VŠE

Hlavní sponzor

  • Springer

Mediální a technologičtí partneři

  • Český rozhlas - Leonardo
  • Ikaros
  • INCAD
  • LibRa

INFORUM na Facebooku

  • Facebook logo