Příspěvek konference

Nástroje a cesty k evaluaci výsledků výzkumu a vývoje

Koordinátor sekce: Ivana Laiblová Kadlecová, Knihovna Akademie věd České republiky, Praha

Čas a místo: 27. 5., 08:30 - 12:05, Vencovského aula

Evaluace v Akademii věd České republiky - minulost, současnost a budoucnost

Autor
Petr Ráb, Akademická rada Akademie věd České republiky
Spoluautoři
Ivana Laiblová Kadlecová, Knihovna Akademie věd České republiky, Praha
Materiály ke stažení
Abstrakt

Příspěvek popisuje všechna evaluační kola pracovišť AV ČR of roku 1993 při transformaci tehdejší ČSAV na AV ČR (1995 – Akademické hodnotitelské grémium), 1999 (1. kolo Výzkumných záměrů), 2004 (2. kolo Výzkumných záměrů), 2008 (kontrola řešení Výzkumných záměrů) a přibližuje zejména hodnotící metodologie, hodnocené okruhy kriterií, výsledky hodnocení a jejich převedení do institucionálního financování, případně rušení nebo reorganizaci pracovišť.

Každé z těchto hodnoticích kol mělo pochopitelně poněkud odlišnou evaluační metodologii, probíhalo v různém legislativním a společenském kontextu i v rozdílném stavu vývoje pracovišť AV ČR, a také jeho výsledek byl daným vedením AV ČR vždy poněkud jinak uchopen. Podrobná hodnocení v letech 1999 a 2004 měla za následek diferencované institucionální financování pracovišť, což je skutečnost, která je v české vědě a výzkumu dosud ojedinělá. Přitom tato hodnocení, i přes jejich pochopitelné nedostatky, nebyla založena na mechanickém posouzení výsledků, ale na názoru odborníků, kteří hodnoceným oborům a pracovištím dobře rozumějí.

Tato hodnotící kola tedy byla po metodologické stránce založena na peer review systému, bibliometrické kostře a multikriteriálním přístupu. Příspěvek dále podává základní informace o nadcházejícím hodnocení činnosti pracovišť za období 2005–2009, které proběhne v letech 2009–2010 a které se od předcházejících bude lišit hloubkou hodnocení až na vědecké pracovní útvary, masivním použitím bibliometrie a jejího analytického zpracování (WoS a ASEP), jmenováním 9 hodnotících komisí pro každou z 9 vědních sekci AV ČR a sebehodnocením pracovišť (SWOT analýza a rating vlastních vědeckých pracovních útvarů). Součastí tohoto kola hodnocení bude také dohadovací řízení pracovišť a hodnotícíh komisí.

Profesní informace o autorovi

prof. Ing. Petr Ráb, DrSc. (*1951) je vedoucí Sekce evoluční biologie a genomiky živočichů a vedoucí Laboratoře genetiky ryb ÚŽFG AV ČR, v.v.i. v Liběchově. Byl na zahraničních pracovních dlouhodobých pobytech v MNHN v Paříži, UWM v Millwaukee, UL v Lisabonu a dalších. V současnosti je řešitelem části Centra pro výzkum biodiverzity a spoluřešitelem grantu GAČR, v minulosti byl řešitelem nebo spoluřešitelem více grantů GAČR, GAAV a MŽP zaměřených na různé genetické aspekty biodiversity ryb a zejména deskriptivní a molekulární cytogenetiku a cytotaxonomii sladkovodních ryb.

WoS: 104 záznamů (6 prací přijato do tisku), 572 citací (bez autociatcí), h-index = 19. Je spoluatorem skript JU „Genetika ryb“ a autorem nebo spoluatorem kapitol v 5 knihách. Habilitován pro obor zoologie na UK v Praze, kde vede výběrovou přednášku, v součastnosti je školitelem dvou PhD studentů, 5 PhD studentů již obhájilo, byl vedoucím několika diplomových prací. Jmenován profesorem pro obor rybářství na Jihočeské univerzitě. Je členem čtyř Oborových rad na UK v Praze, na JU v Č. Budějovicích a VURH ve Vodňanech.

Je členem Akademické rady AV ČR odpovědným za institucionální financování, databáze vědeckých informací a hodnocení vědecké a odborné výkonnosti pracovišť AV ČR. Netrestán, bezúhonný, zato ženat, dvě dospělé dcery, dva malinkatí pejskové, sbírka kaktusů a několik akvárií.

Organizátoři

  • Albertina icome Praha VŠE

Hlavní sponzor

  • Springer

Mediální a technologičtí partneři

  • Český rozhlas - Leonardo
  • Ikaros
  • INCAD
  • LibRa

INFORUM na Facebooku

  • Facebook logo