Příspěvek konference

Využití elektronických informačních zdrojů ve vzdělávání

Koordinátor sekce: Milan Špála, Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta

Čas a místo: 25. 5., 14:00 - 17:15, Posluchárna D

Tak trochu jiný seminář - Sami sobě knihovníkem

Autor
Antonie Doležalová, Vysoká škola ekonomická v Praze - Národohospodářská fakulta
Materiály ke stažení
Abstrakt

Příspěvek představí originální způsob výuky českého ekonomického myšlení a hospdářských dějin, který je realizován na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze ve spolupráci s Centrem informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomcké.

Výslekem tohoto semináře totiž není jen seminární práce, ale rovnou knihovní přírustek mimořádné historické hodnoty. Přírustek, který se zobrazí ve virtuální knihovně Bibliotheca economica. Bibliotheca economica je společným projektem výše zmíněných institucí pro katalogizaci a digitalizaci ekonomické literatury, vydané před rokem 1948. Výhradním finančním partnerem projektu je Československá obchodní banka.

Profesní informace o autorovi

Antonie Doležalová vystudovala politickou ekonomii na Národohospodářské fakultě VŠE. Dosáhla také titulu Magistra filosofie a poté historie na Filosofické fakultě University Karlovy. V oboru historie získala dále titul PhDr. a Ph.D se specializací na hospodářské dějiny. Je absolventkou Gymnázia v Uherském Hradišti.

Specializuje se na hospodářské dějiny zaměřené

 • časově na první polovinu 20. století;
 • tématicky na dějiny hospodářské politiky a dějiny českého ekonomického myšlení, fenomény individuálních a skupinových zájmů;
 • konkrétně na fiskální politiku, nacionalismus v podobě národně-selektivní hospodářské politiky (nostrifikace, pozemková reforma), na politické stranictví (agrární strana), na altruismus a filantropii (ekonomie altruismu, charita, mecenášství).

Pracovní zkušenosti:

 • od 2009: docentka na Katedře institucionální ekonomie VŠE
 • od 2006: asistentka tamtéž
 • od 2007: přednášející v Centru dalšího vzdělávání FF UK
 • 2004 – 2006: asistentka na Katedře hospodářské politiky VŠE
 • 2001 – 2004: externí přednášející na Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK

Je autorkou 2 odborných monografií, 11 původních studií v odborných časopisech, spoluatorkou 5 domácích a 3 zahraničních kolektivních monografií, autorkou 5 příspěvků ve sbornících, autorkou 1 a spoluautorkou rovněž 1 vysokoškolské učebnice, odbornou korektorkou 1 překladu odborné knihy, řešitelkou 9 grantů a výzkumných záměrů, autorkou 3 výzkumných zpráv.

Organizátoři

 • Albertina icome Praha VŠE

Hlavní sponzor

 • Springer

Mediální a technologičtí partneři

 • Český rozhlas - Leonardo
 • Ikaros
 • INCAD
 • LibRa

INFORUM na Facebooku

 • Facebook logo