Příspěvek konference

Nástroje a cesty k evaluaci výsledků výzkumu a vývoje

Koordinátor sekce: Ivana Laiblová Kadlecová, Knihovna Akademie věd České republiky, Praha

Čas a místo: 27. 5., 08:30 - 12:05, Vencovského aula

Využití citačních rejstříků pro prezentaci výsledků vysoké školy

Autor
Lenka Němečková, České vysoké učení technické - Ústřední knihovna, Praha
Spoluautoři
Marta Machytková, Ilona Trtíková, Věra Pilecká, České vysoké učení technické - Ústřední knihovna, Praha
Materiály ke stažení
Abstrakt

Pro potřeby každé univerzity je důležité sledovat výsledky a ohlas práce jejích akademických a výzkumných pracovníků v citačních rejstřících. Publikační aktivita pracovníků ČVUT přispěla ke zlepšujícímu se umístění v prestižním žebříčku The Times, kde univerzitě patří celkové 394. místo a 171. místo v oblasti inženýrství a IT. Příspěvek se zaměřuje na srovnání výsledků ČVUT jak ve dvou nejvýznamnějších komerčních zdrojích, využitelných pro citační analýzu a hodnocení vědy v technických oborech (Scopus a Web of Science), tak i ve volně dostupných systémech (např. Google Scholar).

V procesu hodnocení výsledků VaV školy má Ústřední knihovna ČVUT nezastupitelnou roli jednak v oblasti zajišťování přístupu ke stěžejním informačním zdrojům, jednak v procesu sledování, vyhodnocování a zveřejňování statistických dat, citačních a srovnávacích analýz. Mezi důležité parametry, které knihovna sleduje, patří oborové pokrytí v jednotlivých zdrojích a zastoupení autorů-akademických pracovníků ČVUT, hodnocení jednotlivých autorů (h-index), hodnocení časopisů, ve kterých naši autoři publikují (impact factor).

Výsledky analýzy citačních ohlasů lze využít pro propagaci univerzity na veřejnosti, mezi odborníky i vlastními pracovníky. Ústřední knihovna ČVUT k propagaci výsledků svých akademických a výzkumných pracovníků využívá moderní informační nástroje a služby.

Profesní informace o autorovi

Lenka Němečková je absolventka a současně doktorandka na FF UK, obor informační studia a knihovnictví. V současné době pracuje v Ústřední knihovně ČVUT a zaměřuje se na administraci a hodnocení využívání elektronických informačních zdrojů a informační podporu vědy a výzkumu.

Organizátoři

  • Albertina icome Praha VŠE

Hlavní sponzor

  • Springer

Mediální a technologičtí partneři

  • Český rozhlas - Leonardo
  • Ikaros
  • INCAD
  • LibRa

INFORUM na Facebooku

  • Facebook logo