Příspěvek konference

Nástroje a cesty k evaluaci výsledků výzkumu a vývoje

Koordinátor sekce: Ivana Laiblová Kadlecová, Knihovna Akademie věd České republiky, Praha

Čas a místo: 27. 5., 08:30 - 12:05, Vencovského aula

Hodnocení evropského výzkumu – informační zdroje, metody a výsledky

Autor
Lucie Vavříková, Technologické centrum Akademie věd České republiky
Spoluautoři
Lenka Havlíčková, Technologické centrum Akademie věd České republiky
Materiály ke stažení
Abstrakt

Hodnocení výzkumu a vývoje (VaV) financovaného z evropských zdrojů, konkrétně z tzv. Rámcových programů (RP), se poslední dobou čím dál více rozvíjí, stejně jako celkově hodnocení vědy a výzkumu hrazeného z veřejných prostředků. Ačkoliv však jsou informace o projektech RP zveřejňovány na portálu CORDIS, nenabízí tento portál žádné nástroje, které by hodnocení napomáhaly.

Evropská komise však má k dispozici databázi eCorda, která umožňuje zpracovávat statistiky účasti těchto programů. Na ně pak navazují další metody hodnocení, např. poslední dobou velmi populární impact assessment. Bibliometrie, jedna z tradičních metod, která je součástí hodnocení vědecký výstupů, však doposud nebyla příliš uplatňována, protože EK nezpracovává žádnou databázi, která by shromažďovala publikační výstupy projektů. Až dosud tak existují pouze ojedinělé studie založené zejména na sběru dat pomocí dotazníku. Po nedávné změně ve Web of Science je však možné tyto výsledky alespoň částečně identifikovat. Na tyto výsledky lze pak aplikovat bibliometrické a citační analýzy. Tyto výsledky korelovány s účastí v RP přinášejí velmi zajímavé poznatky o vědeckém dopadu RP.

Příspěvek představí databázi CORDIS, shrne existující metody hodnocení RP a zmíní dosud zpracované bibliometrické analýzy. Následně uvede metodu a výsledky vlastní bibliometrické analýzy založené na doposud největším vzorku dat. Výsledky jsou zaměřeny na ČR.

Profesní informace o autorovi

Lucie Vavříková pracuje v Technologickém centru AV ČR, kde má na starosti monitorování a analýzy Rámcových programů EU. Zároveň je doktorandkou na Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde se věnuje zejména problematice využití bibliometrie a scientometrie v hodnocení vědy a výzkumu.

Spolupracuje také se společností Elsevier jako školitel databází Scopus, Sciendirect a dalších informačních produktů. Problematice informací ve vědě a výzkumu a hodnocení se tak věnuje komplexně, v této oblasti publikuje (Ikaros, Echo, Knihovnický zpravodaj Vysočiny aj.) a účastní se odborných akcí.

Organizátoři

  • Albertina icome Praha VŠE

Hlavní sponzor

  • Springer

Mediální a technologičtí partneři

  • Český rozhlas - Leonardo
  • Ikaros
  • INCAD
  • LibRa

INFORUM na Facebooku

  • Facebook logo