Příspěvek konference

Metody hodnocení výsledků vědy a zpřístupňování informací

Koordinátor sekce: Ivana Laiblová Kadlecová, Knihovna Akademie věd České republiky, Praha

Čas a místo: 25. 5., 09:00 - 12:15, Posluchárna D

Mezinárodní trendy v „Open Access“ – Institucionální repozitáře a jejich registry

Autor

Jindra Planková, Slezská univerzita v Opavě – Ústav informatiky

Materiály ke stažení

Abstrakt

Komunikace informací a přístup k odborným informacím prodělaly na počátku nového století rozsáhlé změny. Systémy elektronického publikování a některé nové formy předávání informací v prostředí internetu vyvolávají otázky po nových možnostech přístupu k odborným informacím. Příspěvek se bude zabývat představením zdrojů s otevřeným přístupem a přinese stručný přehled aktuálních zdrojů v oblasti zpřístupňování odborných a vědeckých informací. Budou charakterizovány nejpodstatnější české a světové informační zdroje, se zaměřením na institucionální repozitáře a jejich registry.

Profesní informace o autorovi

PhDr. Jindra Planková, Ph.D. se narodila v r. 1973 ve Vítkově. Absolvovala magisterské studium na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze. V roce 2007 obhájila na ÚISK FF UK rigorózní práci a v roce 2008 dokončila doktorandské studium oboru „Informační věda“ na ÚISK FF UK. Pět let působila v Ústřední knihovně FPF Slezské univerzity v Opavě, na úseku knihovnických a informačních služeb (MVS, MMVS, DDS). Od r. 2003 pracuje jako odborná asistentka na Ústavu informatiky, FPF Slezské univerzity v Opavě. K jejím profesionálním zájmům patří služby dodávání dokumentů a EDD, moderní informační služby, otevřený přístup k informacím, speciální informační zdroje a systémy, digitální knihovny a elektronické archivy a jejich služby. Je členkou SKIP ČR, členkou odborné skupiny pro rozvoj počítačové gramotnosti při České společnosti pro kybernetiku a informatiku a členkou České informační společnosti.

Organizátoři

  • Albertina icome Praha
  • VŠE

Hlavní sponzor

  • Albertina icome Praha a Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

  • Ikaros
  • INCAD
  • LibRa
  • PIKS TV

INFORUM na Facebooku

  • Facebook logo