Příspěvek konference

Posterová sekce

Koordinátor sekce: Jindra Planková, Slezská univerzita v Opavě – Ústav informatiky

Čas a místo: 24. 5., 17:05 - 17:45, Posluchárna D

Záchrana a sprístupnenie profesionálnych informačných zdrojov z oblasti spracovania drevnej hmoty v knižnici Výskumného ústavu papiera a celulózy a.s.

Autor

Alena Zuzánková, Výskumný ústav papiera a celulózy a.s., Bratislava, Slovensko

Materiály ke stažení

Abstrakt

Profesionálny fond technickej literatúry zložený z odborných informačných materiálov hlavnej tematickej oblasti a príbuzných oblastí, je jediným komplexným súborom originálnych materiálov spracovania dreva v tomto regióne. Komplexný súbor informačných materiálov dokumentuje vývoj vedy a techniky v priemysle spracovania dreva v Českej a Slovenskej republike v súvislostiach s ekonomickými, kultúrnymi a spoločenskými podmienkami. Digitalizáciou je možné tento rozsiahly informačný fond zachrániť a sprístupniť pre odborníkov a uchovať ho ako industriálne dedičstvo pre ďalšie generácie. Obidve odvetvia priemyslu, drevospracujúci a celulózopapierenský priemysel, majú v hospodárstve tohto regiónu významné postavenie a predpokladá sa ich budúci rast, hlavne z dôvodu spracovávania domácej suroviny.

Profesní informace o autorovi

Autor, Ing. Alena Zuzánková, začala pracovať na Výskumnom ústave papiera a celulózy, vo výskumnom tíme technológií výroby papierov, kartónov a lepeniek. Po desaťročnej praxi sa preorientovala na oblasť informačného zabezpečenia výskumných a vývojových pracovníkov ústavu, pracovníkov z výrobnej praxe a študentov na univerzitách. Absolvovala Chemickú technologickú fakultu, Katedra spracovania dreva pri STU Bratislava a postgraduálne štúdium na VŠE Bratislava. V súčasnosti rieši výskumné a vývojové úlohy zamerané na zlepšenie informačného zabezpečenia v oblasti spracovávania drevnej hmoty a príbuzných oblastí.

Organizátoři

  • Albertina icome Praha
  • VŠE

Hlavní sponzor

  • Albertina icome Praha a Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

  • Ikaros
  • INCAD
  • LibRa
  • PIKS TV

INFORUM na Facebooku

  • Facebook logo