Příspěvek konference

Posterová sekce

Koordinátor sekce: Jindra Planková, Slezská univerzita v Opavě – Ústav informatiky

Čas a místo: 24. 5., 17:05 - 17:45, Posluchárna D

Špalíček: Projekt digitální knihovny kramářských tisků

Autor

Iva Bydžovská, Národní muzeum, Praha

Spoluautoři

Tomáš Psohlavec, AiP Beroun s.r.o.

Materiály ke stažení

Abstrakt

Představení internetové knihovny kramářských tisků Knihovny Národního muzea z hlediska obsahu, metadatového formátu a prostředků k jejich zpracování. Kramářské tisky jsou zajímavým pramenem pro zkoumání různých aspektů kultury v 17. – 19. století z historického, etnologického či literárního hlediska, a také jako doplňující materiál k výuce dějepisu a literatury. Kromě zpřístupnění digitálních obrazů samotných tisků umožní digitální knihovna podrobné vyhledávání tisků z více hledisek včetně odkazů na obsah tisků (věcný rejstřík, rejstříky míst a osob, tematické rozřazení…). Digitální knihovna kramářských tisků je výsledkem grantového projektu Vědy a výzkumu MK ČR Vytvoření otevřeného badatelského prostředí pro kramářské tisky. Základem knihovny je sbírka kramářských tisků oddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea, která je nejrozsáhlejší sbírkou tohoto typu literatury v Čechách. V rámci projektu bylo digitalizováno 3783 jednotlivých tisků a jejich konvolutů, především kramářských písní. Do budoucna by se měla databáze nadále rozšiřovat o další tisky nejen z fondů Národního muzea.

Profesní informace o autorovi

Mgr. Iva Bydžovská vystudovala historii na FF UK. Od roku 2005 spravuje sbírku kramářských tisků v Knihovně Národního muzea. Od roku 2008 je řešitelkou grantového projektu Vědy a výzkumu MK ČR Vytvoření otevřeného badatelského prostředí pro kramářské tisky.

Organizátoři

  • Albertina icome Praha
  • VŠE

Hlavní sponzor

  • Albertina icome Praha a Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

  • Ikaros
  • INCAD
  • LibRa
  • PIKS TV

INFORUM na Facebooku

  • Facebook logo