Příspěvek konference

Metody hodnocení výsledků vědy a zpřístupňování informací

Koordinátor sekce: Ivana Laiblová Kadlecová, Knihovna Akademie věd České republiky, Praha

Čas a místo: 25. 5., 09:00 - 12:15, Posluchárna D

Partnerská síť Národního úložiště šedé literatury

Autor

Iveta Fürstová, Národní technická knihovna, Praha

Materiály ke stažení

Abstrakt

Vzrůstající potřeba přístupu ke sbírkám šedé literatury z oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání vede ke koordinovanému sběru a budování sbírek na všech úrovních. Národní technická knihovna (NTK) zaštiťuje sběr šedé literatury na národní úrovni prostřednictvím projektu „Digitální knihovna pro šedou literaturu – funkční model a pilotní realizace“ za podpory Ministerstva kultury České republiky v rámci výzkumných programových projektů. Cílem projektu je vybudování Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Základem digitálního repozitáře je kvalitní softwarové řešení, ale neméně důležité je budování partnerské sítě a spolupráce na základě dohodnutých a smluvně ošetřených podmínek. Na podporu sběru šedé literatury buduje NTK partnerskou síť producentů šedé literatury, jejíž vznik je podmíněn hned několika důvody. NUŠL se zaměřuje na odbornou šedou literaturu především z oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání. Hlavními partnery a zdroji šedé literatury z oblasti vědy a výzkumu jsou Akademie věd České republiky, veřejné výzkumné instituce a grantové agentury. Za oblast vzdělávání jsou to především vysoké školy a z paměťových institucí knihovny a muzea. Spolupráce je zaměřena také na orgány státní správy a nevyhýbá se ani komerčnímu sektoru. Partnerem se nemůže stát jakýkoliv subjekt, protože cílem NUŠL je nabídnout svým uživatelům odborné dokumenty šedé literatury s originálním a hodnotným obsahem. Důležitým aspektem, který dále přispívá k nutnosti vytvářet partnerskou síť, je dodržování platných českých právních norem, především práva autorského, práva ochrany osobních údajů a obecného smluvního práva. Příspěvek představí budování partnerské sítě NUŠL na konkrétních příkladech z prostředí Akademie věd České republiky, výzkumných institucí, vysokých škol, knihoven, atd. a upozorní na důležité právní otázky z oblasti šedé literatury. K podpoře spolupráce slouží webové stránky projektu (http://nusl.techlib.cz) a jsou vytvářeny metodiky, postupy a organizována školení.

Profesní informace o autorovi

Mgr. Iveta Fürstová vystudovala obor Historie a muzeologie na Slezské univerzitě v Opavě, kde dále pokračuje v doktorském studiu oboru Historie se zaměřením na české a československé dějiny. Nyní pracuje v Národní technické knihovně v oddělení Digitální národní technické knihovny. V současnosti se podílí na řešení projektu „Digitální knihovna pro šedou literaturu – funkční model a pilotní realizace“, jehož cílem je vybudovat Národní úložiště šedé literatury (NUŠL). E-mail: iveta.furstova@techlib.cz

Organizátoři

  • Albertina icome Praha
  • VŠE

Hlavní sponzor

  • Albertina icome Praha a Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

  • Ikaros
  • INCAD
  • LibRa
  • PIKS TV

INFORUM na Facebooku

  • Facebook logo