Příspěvek konference

Efektivita informačních zdrojů a služeb

Koordinátor sekce: Ladislav Svršek, Albertina icome Bratislava, s.r.o.

Čas a místo: 25. 5., 13:30 - 16:45, Vencovského aula

Vysokoškolská knihovna jako prostor synergie akademické obce a pracovníků knihovny

Autor

Ilona Trtíková, České vysoké učení technické v Praze - Ústřední knihovna

Spoluautoři

Věra Pilecká, Barbora Ramajzlová, České vysoké učení technické v Praze - Ústřední knihovna

Materiály ke stažení

Abstrakt

Ústředním pojmem příspěvku je řecké slovo syn-ergazomai – spolu-pracovat. Vysokoškolská knihovna je prostorem synergie akademické obce a pracovníků knihovny. Ve třech tezích se pokusíme popsat společné působení vysokoškolské knihovny a univerzity. Představíme marketingové nástroje, které knihovna nasazuje a používá pro lepší podporu EIZ, implementaci moderních informačních technologií a budování digitálního prostoru pro sdílení informací. Inovace kooperativního systému elektronických služeb a nástrojů, na kterou knihovna klade veliký důraz, je podmíněna a ovlivněna zpětnou vazbou uživatelů knihovny.

Na příkladu elektronické knihovny IEEE/IET, která patří k nejvýznamnějším světovým zdrojům pro technické a informatické obory a jejíž dostupnost pro 10 vysokých škol a 2 ústavy AV ČR je zajištěna s podporou programu INFOZ, bude popsáno knihovnicko-informační zabezpečení studijních a vědních oborů na ČVUT z pohledu synergie zdrojů pro rozvoj univerzity.

Implementace moderních nástrojů a služeb, vytváření platformy pro sdílení ověřených (garantovaných) informací v rámci interdiscipli­nárního univerzitního prostředí. Knihovna musí řešit problematiku spolupráce v kontextu se současnými požadavky celé akademické obce a s cílem vytváření silného a efektivního prostoru pro spolupráci s ohledem na synergický efekt v oblasti posílení podpory studia a vědy.

Inovace nabídky služeb pro akademické pracovníky univerzity v oblasti podpory vědy a výzkumu, budování prostoru (repozitáře) pro ukládání a zpřístupnění informací souvisejících s otevřeným přístupem (open access) k publikovaným výsledkům jejich vědecké práce, tedy posílení synergie vědy.

Profesní informace o autorovi

Mgr. Ilona Trtíková

Autorka je absolventkou a současně doktorandkou ÚISK UK. V současné době pracuje v Ústřední knihovně ČVUT. Specializuje se na práci s elektronickými informačními zdroji a souvisejícími online referenční služby, informační podporou vědy a výzkumu, tvorbou webových stránek.

Organizátoři

  • Albertina icome Praha
  • VŠE

Hlavní sponzor

  • Albertina icome Praha a Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

  • Ikaros
  • INCAD
  • LibRa
  • PIKS TV

INFORUM na Facebooku

  • Facebook logo