Příspěvek konference

Metody hodnocení výsledků vědy a zpřístupňování informací

Koordinátor sekce: Ivana Laiblová Kadlecová, Knihovna Akademie věd České republiky, Praha

Čas a místo: 25. 5., 09:00 - 12:15, Posluchárna D

Antiplagiátorský systém

Autor

Július Kravjar, Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava, Slovensko

Materiály ke stažení

Abstrakt

Príspevok približuje vznik systému na odhaľovanie plagiátov na Slovensku s celoštátnou pôsobnosťou v prostredí vysokých škôl a hodnotí prvý rok jeho existencie. Izolovaný boj jednotlivých univerzít s plagiátorstvom nedosahuje takú kvalitatívnu úroveň, akú poskytuje kontrola originality prác na báze centrálneho registra na celoštátnej úrovni. Originalita každej práce, ktorá prichádza do centrálneho registra sa kontroluje voči centrálnemu registru prác a aj voči vybraným internetovým zdrojom. Už samotná existencia Centrálneho registra záverečných a kvalifikačných prác a systému na odhaľovanie plagiátov pôsobí preventívne.

Profesní informace o autorovi

Július Kravjar pracuje v Centre vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR) ako projektový manažér projektu „Systém na odhaľovanie plagiátov pre potreby slovenských akademických a výskumných inštitúcií“. Okrem toho sa podieľa na riešení troch národných projektov: Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom, Infraštruktúra pre výskum a vývoj – dátové centrum pre výskum a vývoj, Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku. Autor prešiel viacerými pozíciami v oblasti vývoja softvéru a marketingu.

Organizátoři

  • Albertina icome Praha
  • VŠE

Hlavní sponzor

  • Albertina icome Praha a Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

  • Ikaros
  • INCAD
  • LibRa
  • PIKS TV

INFORUM na Facebooku

  • Facebook logo