Příspěvek konference

Trendy a technologie v elektronických informačních zdrojích

Koordinátor sekce: Jiří Kadleček, Albertina icome Praha s.r.o.

Čas a místo: 24. 5., 14:15 - 17:55, Vencovského aula

WikiSkripta - Spolupráce na odborných textech nově

Autor

Martin Vejražka, Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta

Spoluautoři

Čestmír Štuka, Stanislav Štípek, Antonín Šípek, Petr Kajzar, Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta

Materiály ke stažení

Abstrakt

Řadu let se řeší efektivní tvorba, sdílení a šíření výukových materiálů pro studenty lékařských oborů. Dosavadní přístupy často naráží na specifika medicíny: rozsah témat, nutnost častých a rozsáhlých aktualizací, vysokou zátěž autorů – pedagogů. Mimořádným přínosem se stalo využití prvků otevřeného webu. Od roku 2008 vznikala WikiSkripta (www.wikiskripta.eu) – místo pro společnou tvorbu a ukládání medicínských výukových materiálů. Na jejich tvorbě se podílejí nejen pedagogové, ale i sami studenti. Díky tomu se mění, otevírá a zintenzivňuje komunikace mezi učiteli a studenty, posluchači jsou aktivně vtahováni do výukového procesu. Učitelům se nejvyšší možnou měrou zjednodušuje příprava odborných textů, jejich hlavní úlohou je věcná kontrola a zabezpečování přesnosti článků. V roce 2010 začalo WikiSkripta aktivně využívat osm lékařských fakult ČR a SR. Řada témat vzniká spoluprací lidí z více fakult. I přes své mládí se WikiSkripta stala nejnavštěvovanějším českým a slovenským úložištěm lékařských výukových textů, denně přichází kolem pěti tisíc čtenářů. Obsahují více než 3500 „kapitol“, každý měsíc dalších asi 300 přibývá. Měsíčně také dojde k asi 7500 oprav a úprav. O chod WikiSkript se stará technická redakce složená z několika desítek studentů několika lékařských fakult. Součástí projektu je systém školení redaktorů, několik komunikačních nástrojů, využívají se prvky sociálního síťování a dalších technologií. Dynamika, s níž ve WikiSkriptech výukové materiály vznikají a jsou upravovány a zpřesňovány, je mimořádná a nesrovnatelná s nástroji, které byly dosud na univerzitách využívány.

Profesní informace o autorovi

MUDr. Martin Vejražka, PhD. v roce 1999 absolvoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2007 na téže fakultě obhájil PhD. v oboru biochemie a patobiochemie. Působí jako odborný asistent na Ústavu lékařské biochemie 1. LF UK. Podílí se na výuce několika biochemických předmětů pro posluchače všeobecného lékařství a stomatologie. V uplynulých letech přispěl k podstatné inovaci především praktických laboratorních částí výuky těchto předmětů. V poslední době se intenzivně věnuje využití elektronické podpory výuky. Patří mezi průkopníky použití otevřeného webu, zejména nástrojů wiki, ve vysokoškolském vzdělávání u nás.

Organizátoři

  • Albertina icome Praha
  • VŠE

Hlavní sponzor

  • Albertina icome Praha a Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

  • Ikaros
  • INCAD
  • LibRa
  • PIKS TV

INFORUM na Facebooku

  • Facebook logo