Příspěvek konference

Historické fondy v digitální době

Koordinátor sekce: Jakub Petřík, Albertina icome Praha s.r.o.

Čas a místo: 25. 5., 13:30 - 15:10, Posluchárna D

Archiv vizuální historie Institutu USC Shoah Foundation a možnosti jeho využití

Autor

Jakub Mlynář, Univerzita Karlova v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta - Centrum vizuální historie Malach

Materiály ke stažení

Abstrakt

Archiv vizuální historie Institutu USC Shoah Foundation je unikátní sbírkou takřka 52 000 audiovi­zuálních záznamů rozhovorů s pamětníky a přeživšími holocaustu, které byly natočeny během 2. poloviny 90. let v 56 zemích a 32 jazycích (v češtině a slovenštině je přes 1 000 rozhovorů). Praha je jedním ze tří evropských měst, kde se lze ke kompletnímu obsahu licencovaného archivu připojit on-line pomocí vysokorychlostní sítě Internet 2, a to z počítačů v Centru vizuální historie Malach při Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. V průměru dvouhodinové rozhovory byly vedeny podle jednotné metodiky a přeživší v nich hovoří jak o zkušenostech z období druhé světové války, tak o svém dětství a životě po válce. Vzniklý archiv je hodnotným souborem ohromujícího množství individuálních vzpomínek na celé 20. století. Institut USC Shoah Foundation se v současné době soustředí na vzdělávací využití tohoto materiálu. Archiv lze prohledávat pomocí velmi sofistikovaného uživatelského rozhraní: uživatelé mohou najít konkrétní úseky svědectví podle svého zájmu díky tezauru 55 000 hierarchicky uspořádaných klíčových slov, témat, událostí, časových úseků, jmen osob, míst atd. I samotná práce s archivem v reálném čase se proto může stát hodnotnou vzdělávací činností, rozvíjející počítačovou a informační gramotnost spolu se širším historickým a kulturním povědomím. Archiv vizuální historie je cenným zdrojem nejen pro historiky, ale lze jej využít i v mnoha dalších oblastech od lingvistiky přes psychologii až k sociologii, politologii či gender studies. K ilustraci možností vyhledávání a využití poslouží i praktická ukázka práce s archivem.

Profesní informace o autorovi

Vystudoval jsem sociologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (2004–2009). Ve své diplomové práci jsem se zabýval vědomím ekologické krize a jeho odrazem v životním stylu, otázkami ekologického uvědomění ve společenských vědách a environmentální sociologie. Mé zájmy v oblasti sociologie jsou ovšem širší a nezaměřuji se výhradně na jednu specifickou oblast studia. Od března 2010 působím jako koordinátor Centra vizuální historie Malach při Ústavu formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Mezi mé profesní zájmy patří specifika audiovizuálního autobiografického materiálu a jeho využití v sociologii a vzdělávání. V této souvislosti se rovněž zaměřuji na širší teoretický kontext tematiky času, (kolektivní) paměti a vzpomínání ve společenských a humanitních vědách.

Organizátoři

  • Albertina icome Praha
  • VŠE

Hlavní sponzor

  • Albertina icome Praha a Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

  • Ikaros
  • INCAD
  • LibRa
  • PIKS TV

INFORUM na Facebooku

  • Facebook logo