Příspěvek konference

Zahájení konference

Koordinátor sekce: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.

Čas a místo: 24. 5., 10:30 - 13:00, Vencovského aula

Čtení v době digitální

Autor

Jiří Trávníček, Akademie věd České republiky - Ústav pro českou literaturu, Brno

Materiály ke stažení

Abstrakt

Příspěvek se týká vztahu mezi čtení jako tradiční lidskou činností a digitálním světem jako moderní výzvou. Pozorování se zakládají na hledisku toho, kdo není ani technickým optimistou, ani technickým pesimistou. S jakým druhem vztahu jsme konfrontováni? Soubojem? Spojenectvím? Souběhem? Je digitální éra skutečně novým fenoménem, nebo jde jen o prodloužení tendencí, kterých jsme již byli svědky v předchozích dobách? Budou představena některá data pocházejí z reprezentativního výzkumu české dospělé populace (uskutečněného v roce 2010). Tato data ukazují, že čtení a internet nejsou nepřátelé. Existuje shoda mezi silnými čtenáři a pravidelnými uživateli internetu, třebaže bariéra u čtení a internetu není shodná. Internet mění způsoby našeho čtení, ale povaha této změny je spíše kvantitativní než kvalitativní. Nadto se autor pokusí ukázat několik historických paralel k současné době. V jejich světle se internet stává součástí řetězce „písmo – kniha – knihtisk – masové čtení“. Digitální revoluce rozšiřuje hranice naší čtenářské kultury, ale nikoli její samotnou podstatu. Čtení ve své tradiční (lineární) podobě nepřestává být klíčovou kompetencí naší kultury.

Organizátoři

  • Albertina icome Praha
  • VŠE

Hlavní sponzor

  • Albertina icome Praha a Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

  • Ikaros
  • INCAD
  • LibRa
  • PIKS TV

INFORUM na Facebooku

  • Facebook logo