Příspěvek konference

Trendy a technologie v elektronických informačních zdrojích

Koordinátor sekce: Jiří Kadleček, Albertina icome Praha s.r.o.

Čas a místo: 24. 5., 14:15 - 17:55, Vencovského aula

Xerxes - Portál informačních zdrojů UTB

Autor

Lukáš Budínský, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Knihovna

Spoluautoři

Ondřej Fabián, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Knihovna

Materiály ke stažení

Abstrakt

Příspěvek je věnován ambicióznímu a v rámci ČR unikátnímu projektu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně – vybudování portálu informačních zdrojů Xerxes.

Knihovna UTB pořizuje pro své uživatele bohatou kolekci licencovaných databází a zdrojů, které bylo nutné prohledávat zvlášť v jejich nativních rozhraních. Pro zefektivnění a usnadnění práce s těmito heterogenními informačními zdroji se ukázalo být klíčové jejich zastřešení nadstavbovou službou – portálem.

Jako technologický základ byl zvolen ověřený metavyhledávač Metalib firmy ExLibris. Unikátnost projektu Portálu informačních zdrojů spočívá v tom, že uživatelské rozhraní Metalib bylo zcela nahrazeno systémem Xerxes. Je to modulární interface vyvíjený pod licenci GNU, využívající X-Server pro komunikaci s MetaLibem. Klíčovou vlastností je možnost integrování vlastních nadstavbových služeb.

Začátkem byla úprava vzhledu portálu. Atraktivní, profesionálně navržená grafická podoba portálu vybízí k rychlému centrálnímu vyhledávání v klíčových zdrojích pomocí jednoho tlačítka. V dalším kroku bylo přizpůsobeno chování vyhledávače prostředí ve kterém je provozován. Díky propojení se znalostní bází SFX je u vyhledaných dokumentů okamžitě zjištěna plnotextová dostupnost. Mezi další zajímavé integrované služby patří například doporučení podobných dokumentů (služba bX) nebo dodání nepřístupného dokumentu přes EDD (Ingenta Connect). Uživatelé si mohou ukládat své oblíbené databáze i vyhledané záznamy a následně s nimi pracovat (exportovat do citačních manažerů). Další nadstavbové služby (generátor citací, náhledy obálek) jsou ve vývoji.

Příspěvek představí nejen technologické řešení portálu a nadstavbové služby, ale i uživatelské zkušenosti s vyhledáváním.

Profesní informace o autorovi

Lukáš Budínský je absolventem oboru Systémové inženýrství na Provozně ekonomické fakultě CŽU. Více než šest let působí v Knihovně Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, kde je v současné době vedoucím oddělení informačních technologií. Hlavní náplní jeho činnosti je budování infrastruktury pro přístup k informačním zdrojům, rozvoj nadstavbových služeb, problematika zpřístupňování závěrečných kvalifikačních prací a tvorba nástrojů pro podporu vědy a výzkumu.

Byl řešitelem řady projektů včetně implementace technologie SFX do služeb Knihovny UTB nebo nasazení systému DSpace jako trvalého úložiště závěrečných prací. V současné době se věnuje perspektivnímu projektu rozvoje metavyhledávacího portálu Xerxes a budování institucionálního repositáře pro publikační činnost UTB.

Organizátoři

  • Albertina icome Praha
  • VŠE

Hlavní sponzor

  • Albertina icome Praha a Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

  • Ikaros
  • INCAD
  • LibRa
  • PIKS TV

INFORUM na Facebooku

  • Facebook logo