Příspěvek konference

Posterová sekce

Koordinátor sekce: Jindra Planková, Slezská univerzita v Opavě – Ústav informatiky

Čas a místo: 24. 5., 17:05 - 17:45, Posluchárna D

Shibboleth u Jednotné informační brány

Autor

Jiří Pavlík, Univerzita Karlova v Praze - Ústav výpočetní techniky

Spoluautoři

Martin Ledínský, Univerzita Karlova v Praze - Ústav výpočetní techniky

Materiály ke stažení

Abstrakt

V SFX Jednotné informační brány (JIB) byla aktivována podpora pro práci v prostředí Shibboleth. Toto prostředí přináší uživatelům komfortní jednotné přihlášení pro práci s licencovanými elektronickými zdroji z knihovny i z domova. Pro práci v prosředí Shibboleth byla upravena konfigurace el. zdrojů zpřístupňovaných v JIB, které nativně podporují autentizaci pomocí Shibboleth. Jedná se o databáze na platformě EBSCOhost, Elsevier Science Direct, databáze na platformě WilsonWeb, databáze ISI Web of Knowledge, ebrary, Gale a Oxford Reference Online. Během 2011 bude přihlášení v prostředí Shibboleth doplněno u MetaLibu JIB a u SFX JIB bude pro prostředí Shibboleth upravena aktivace dalších zpřístupňovaných databází. V příspěvku bude představena práce s JIB v prosředí Shibboleth a osvětlen návod pro využití Shibboleth u JIB knihovnám, které Shibboleth u JIB zatím nevyužívají.

Profesní informace o autorovi

Jiří Pavlík absolvoval v roce 2000 České vysoké učení technické, Fakultu elektrotechnickou. Od roku 1995 je zaměstnancem Univerzity Karlovy v Praze, Ústavu výpočetní techniky, kde se věnuje podpoře knihovních systémů, plnotextovým technologiím, digitalizaci a multimédiím. Od ledna 2006 je členem pracovní skupiny pro podporu Shibboleth při CESNET.

Organizátoři

  • Albertina icome Praha
  • VŠE

Hlavní sponzor

  • Albertina icome Praha a Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

  • Ikaros
  • INCAD
  • LibRa
  • PIKS TV

INFORUM na Facebooku

  • Facebook logo