Příspěvek konference

Budoucnost vyhledávání

Koordinátor sekce: Martin Lhoták, Knihovna Akademie věd České republiky, Praha

Čas a místo: 26. 5., 08:30 - 12:40, Vencovského aula

Co najdeš v síti? Změna konceptu relevance výsledků vyhledávání v sociálních sítích

Autor

Kateřina Hronová, Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Ústav informačních studií a knihovnictví

Materiály ke stažení

Abstrakt

Sociální sítě nebyly primárně určeny k plnotextovému prohledávání. Jejich devízou je uživateli tvořený, sdílený a hodnocený multimediální obsah. Navíc profily uživatelů obsahují velké množství osobních informací. To si už několik let uvědomují marketingoví odborníci i tvůrci internetových vyhledávačů a nadstavbových nástrojů. Do algoritmů vyhledávání se promítají vztahy mezi uživateli a jejich aktivita v sociální síti (např. hodnocení internetových zdrojů, produktů, služeb, zveřejňování fotografií apod.). Hledání informací pomocí některých internetových vyhledávačů (např. Google, Bing) se socializuje a tím i personalizuje. Cílem tohoto konferenčního příspěvku je upozornit na skutečnost, že tzv. sociální vyhledávání mění koncept relevance (pertinence) v kontextu online vyhledávání informací. Příspěvek dále přináší srovnání výsledků vyhledávání před a po zapojení obsahu ze sociálních sítí. Nakonec také předestře, jakým způsobem mohou sociální sítě měnit návyky a chování uživatelů při vyhledávání.

Profesní informace o autorovi

Mgr. Kateřina Hronová (roz. Pojerová) je doktorandkou na Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Pracovala v obecně prospěšné společnosti Neziskovky.cz jako informační specialistka, současně působila jako školitelka produktů společnosti Elsevier. V současné době je na mateřské dovolené.

Organizátoři

  • Albertina icome Praha
  • VŠE

Hlavní sponzor

  • Albertina icome Praha a Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

  • Ikaros
  • INCAD
  • LibRa
  • PIKS TV

INFORUM na Facebooku

  • Facebook logo