Příspěvek konference

Koordinace, kooperace, komunikace

Koordinátor sekce: Jindra Planková, Slezská univerzita v Opavě – Ústav informatiky

Čas a místo: 24. 5., 14:15 - 17:05, Posluchárna D

Hodnotenie nástrojov akademickej knižnice v oblasti transferu poznatkov

Autor

Kvetoslava Rešetová, Slovenská technická univerzita v Bratislave - Materiálovotechnologická fakulta, Trnava, Slovensko

Materiály ke stažení

Abstrakt

Realizácia projektu EU Centrum poznatkovej organizácie duševného vlastníctva vytvára priestor pre hodnotenie nástrojov akademickej knižnice na integráciu výskumu, inovácií a vzdelávania v oblasti transferu poznatkov. Príspevok prináša hodnotenie z 1. etapy realizácie projektu, vďaka ktorému sa zabezpečil prístup k 10-tim databázam z oblasti duševného vlastníctva.

Profesní informace o autorovi

PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD., STU Bratislava – Materiálovotechno­logická fakulta Absolventka Univerzity Komenského v Bratislave v študijnom programe knihovníctvo a vedecké informácie. V akademickom prostredí pracuje od roku 1985. V súčasnosti vedúca odboru poznatkového manažmentu MTF STU Tnava s funkcionalitami: akademická knižnica, vydavateľstvo a public relations.

Organizátoři

  • Albertina icome Praha
  • VŠE

Hlavní sponzor

  • Albertina icome Praha a Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

  • Ikaros
  • INCAD
  • LibRa
  • PIKS TV

INFORUM na Facebooku

  • Facebook logo